Hajnóczy Péter: Szakirodalom

Önálló kötetek

Szerdahelyi Zoltán: Beszélgetések Hajnóczy Péterről. Budapest. 1995. Nemzeti Tankönyvkiadó, 175 p. (Emberhalász Könyvek.)

Németh Marcell: Hajnóczy Péter. Pozsony, 1999, Kalligram, 218 p.

Hajnóczy Péter válogatott bibliográfia. készítette: Székely András, Budapest, 1999. Szerzői kiadás, 39 p.

A véradó: Hajnóczy Péter emlékezete. (szerk. Reményi József Tamás, Domokos Mátyás, Sebestyén Lajos.) Budapest. 2003. Nap Kiadó, 246 p.

Hoválettem : a párbeszéd helyzetébe kerülni... Hajnóczy-tanulmányok I. (szerk. Cserjés Katalin, Gyuris Gergely.) Szeged. 2006. Lectum, 199 p. (Hajnóczy-tanulmányok.)

Da capo al fine : folytatódó párbeszédben... Hajnóczy-tanulmányok II. (szerk. Cserjés Katalin, Gyuris Gergely.) Szeged. 2008. Lectum, 177 p. (Hajnóczy-tanulmányok.)

Tudom, de: tudom-e?: a párbeszéd kiterjesztése - az újraolvasás lehetőségei. Hajnóczy-tanulmányok III. (szerk. Cserjés Katalin, társszerk. Urbanik Tímea, Turi Tímea, Kovács Kriszta.) Szeged. 2009. Lectum, 190 p. (Hajnóczy-tanulmányok.)

Cserjés Katalin: "a lebegő orgonagyökér". Egy Hajnóczy-prózakalauz első fejezetei. Budapest. 2009. Szerzői kiadás, 257 p.

Énekelt, és táncolt, mint egy szatír: nem szűnő párbeszédben. Hajnóczy-tanulmányok IV. (szerk. Cserjés Katalin, Nagy Tamás.) Szeged. 2012. Lectum, 230 p. (Hajnóczy-tanulmányok.)

Hajnóczy a könyvtárban...a kékből kell kiindulni...vége/láthatatlan párbeszédben. Hajnóczy-tanulmányok V. (szerk. Cserjés Katalin, Hoványi Márton, Nagy Tamás.)  2016. Hódmezővásárhely-Szegedi Kép‑Szöveg Testvérület, 174 p. (Hajnóczy-tanulmányok.)

Hoványi Márton: Hajnóczy Péter poétikája. Doktori disszertáció. 2017. ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 211 p. 

Nagy Tamás: Egy arkangyal viszontagságai : jog, irodalom, intertextualitás Hajnóczy Péter műveiben. Budapest, 2018. Gondolat, 248 p.

Bajnok - Szövegek a Hajnóczy Péter-hagyatékból, kommentárokkal. (Szerk.: Cserjés Katalin és Kancsó János.)  2021. Magánkiadás, 423 p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Szegedy-Maszák Mihály: A továbblépés nehézségei. 100-103 p. In: Kritikák Hajnóczy Péter újabb műveiről. Mozgó Világ, 1980/12.
Szörényi László: Előképek és víziók. 103-105 p. In: Kritikák Hajnóczy Péter újabb műveiről. Mozgó Világ, 1980/12.

Erdődy Edit: Kipreparálva. 105-107 p. In: Kritikák Hajnóczy Péter újabb műveiről. Mozgó Világ, 1980/12.

Hekerle László: Átokföld. 107-109 p. In: Kritikák Hajnóczy Péter újabb műveiről. Mozgó Világ, 1980/12.

Alexa Károly: (Re)konstruált (olvasó)napló. 110-112 p. In: Kritikák Hajnóczy Péter újabb műveiről. Mozgó Világ, 1980/12.

Szigeti Csaba: Hajnóczy Péter találós kérdése: Hol léteznek a kopt nők? In: Studia Poetica 7. Az egyszerű formák szemiotikája. (szerk.Bernáth Árpád és Csúri Károly.) Szeged, 1985. 119-127 p.

Bán Zoltán András: Babérból töviskoszorú. Hajnóczy Péter: Összegyűjtött munkái. Holmi, 1993/3. 434-437 p.

Kabai Csaba: "Egy kőműves, aki a saját házát építette." - szerző és hős viszonya Hajnóczy Péter A halál kilovagolt Perzsiából című művében. Palócföld, 2006/1. 50-64 p.

Bán Zoltán András: Hajnóczy Péter: Összegyűjtött munkái. Elbeszélések. 293-299 p. In: B.Z.A.: Az elme szabad állat. Budapest. 2000. Magvető, 476 p.

Kristóf Ibolya: A pad vagy Egy pad. Szövegkiegészítéses vizsgálatok Hajnóczy Péter A pad című írása kapcsán. 133-138 p.In: A magyar szemiotika negyedfél évtized után. (szerk. Balázs Géza, H. Varga Gyula, Veszelszki Ágnes.) Budapest - Eger. 2005. Magyar Szemiotikai Társaság - Líceum Kiadó, 295 p. (Magyar szemiotikai tanulmányok 7-8.)

Cserjés, Katalin: Motívumok áttűnése: „rá-olvasás” : Hajnóczy Péter: Pókfonál : szövegelemzés. A Tiszatáj Diákmelléklete, 2004/12. 1-16. p.

Cserjés Katalin: Alkotók és műhelyek - Hajnóczy Péter és a Mozgó Világ. 270-287 p. In. Új tendenciák a komparatisztikában IV. (szerk. Alain Schaffner, Madácsy Piroska, Bene Kálmán.) Szeged-Amiens. 2004. Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 381 p.

Cserjés Katalin: Dimorphoteca, a Lebegő Orgonagyökér és a Kék Ólomkatona. Hajnóczy-írások. 134-309 p. In. Cs. K.: Álló csillagok. Egy gondolkodás (koncentrikus) körei. Szeged, 2017. Lectum, 450 p.

Hajnóczy Péter.  (Összeállítás Hajnóczy Péter születésének 80. évfordulója alkalmából.) Irodalmi Magazin, 2022/3. 104 p.