Gion Nándor: Bibliográfia

Életműkiadás

Latroknak is játszott. 4 regény. [Virágos katona, Rózsaméz, Ez a nap a miénk, Aranyat talált.] (Utószó: Pécsi Györgyi.) Budapest. 2007. Noran Könyvkiadó, 923 p. (Életmű 1.)

Börtönről álmodom mostanában. 4 regény. [Kétéltűek a barlangban, Testvérem, Joáb, Börtönről álmodom mostanában, Izsakhár.] (Utószó: Fekete J. József.) Budapest. 2008. Noran Könyvkiadó, 617 p. (Életmű 2.)

Az angyali vigasság. 6 regény. [Engem nem úgy hívnak, Postarablók, A kárókatonák még nem jöttek vissza. Sortűz egy fekete bivalyért, Az angyali vigasság, Zongora a fehér kastélyból.] (Utószó: Elek Tibor.) Budapest. 2010. Noran Libro Kiadó, 531 p. (Életmű 3.)

Műfogsor az égből. Összegyűjtött elbeszélések. (Utószó: Füzi László.) Budapest. 2011. Noran Libro Kiadó, 722 p. (Életmű 4.)

Véres patkányirtás idomított görényekkel. Naplók, interjúk és más írások. (Vál., szerk. és az utószót írta Gerold László.) Budapest. 2012. Noran Libro Kiadó, 341 p. (Életmű 5.)

Krisztus katonái a Görbe utcából. Prózai és drámai művek. [A Bengáli Fantomas , Naponta két hamutartó, Virágos katona, Gyönyörű év kezdődött, Jéghegyek fölött, Fülek és fejek, Szivárvány harcosa Budapesten, Ott zöldebb volt az erdő.] (Szerk. és a szöveget gond.: Kurcz Ádám István.) Budapest. 2019. Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 762 p. (Életmű 6.)

Keresünk egy jobb hajót. Drámai művek, filmvázlatok, reflexiók. (Szerk., a szövegeket vál. és gond.: Kurcz Ádám István.) Budapest. 2020. Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 543 p. (Életmű 7.)

Könyv könyv mellett - Műv(ész(et))ek vonzásában - az író új (ál)arcai. Tanulmányok, kritikák, fordítások, átdolgozások, rádiójátékok. Budapest. 2021. Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 560 p. (Életmű 8.)

Önálló kötetek

Kétéltűek a barlangban. Kisregény. Újvidék. 1968. Forum Könyvkiadó, 117 p. (Symposion könyvek 12.) = Budapest. 2021. Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 166 p. (Gion Nándor regényei 7.)

Testvérem, Joáb. Regény. Újvidék. 1969. Forum Könyvkiadó, 182 p. = Újvidék. 1982. Forum Könyvkiadó, 148 p. (Jugoszláviai Magyar Regénykönyvtár.) = Budapest. 2021. Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 194 p. (Gion Nándor regényei 8.)

Engem nem úgy hívnak. Regény. Újvidék. 1970. Forum Könyvkiadó, 141 p. = Budapest. 2021. Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 136 p. (Gion Nándor regényei 1.)

Ezen az oldalon. Novellafüzér. Újvidék. 1971. Forum Könyvkiadó, 149 p. (Symposion könyvek. 30.)

Postarablók. Regény. (Ill.: Zsoldos Vera.) Budapest–Újvidék. 1972. Móra Könyvkiadó–Forum Könyvkiadó, 144 p. = (Ill.: Péter László.) Újvidék. 1984, Forum Könyvkiadó, 129 p. (Ifjúsági Regénytár.) = Budapest. 2021. Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 128 p. (Gion Nándor regényei 2.)

Virágos katona. Regény. Újvidék. 1973. Forum Könyvkiadó, 267 p. (Jugoszláviai Magyar Regények.) = Budapest. 2018. Magvető Könyvkiadó, 284 p. (Magvető Zsebkönyvtár.)

Olyan, mintha nyár volna. Elbeszélések. (Ill.: Maurits Ferenc.) Újvidék. 1974. Forum Könyvkiadó, 84 p. (Symposion könyvek. 42.)

Latroknak is játszott. [Virágos katona, Rózsaméz.] Újvidék. 1976. Forum Könyvkiadó, 486 p. (Jugoszláviai Magyar Regények.) = (Utószó: Kántor Lajos.) Bukarest. 1980. Kriterion, 435 p. (Horizont Könyvek.) = Budapest. 1982. Magvető Könyvkiadó, 549 p. = [Virágos katona, Rózsaméz, Ez a nap a miénk.] Budapest. 1999. Osiris Kiadó, 669 p.

A kárókatonák még nem jöttek vissza. Regény. (Ill.: Bálint István.) Újvidék. 1977. Forum Könyvkiadó, 164 p. = (Utószó: Szeli István.) Újvidék. 1980. Tankönyvkiadó Intézet, 122 p. (Házi olvasmány, 8. osztály) = (Ill.: Bálint István.) Újvidék. 1988. Tankönyvkiadó Intézet, 122 p. = Belgrád. 1990. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 164 p. (Házi olvasmány, 7. osztály) = (Ill.: Bálint István.) Újvidék. 1994. Tankönyvkiadó, 122 p. = (Ill.: Tettamanti Béla.) Budapest. 1999. Osiris Kiadó, 132 p. = Budapest. 2021. Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 154 p. (Gion Nándor regényei 3.)

Sortűz egy fekete bivalyért. Regény. (Ill.: Stefán Oszkár.) Újvidék. 1982. Forum Könyvkiadó. 208 p. = (Ill.: Würtz Ádám.) Budapest. 1989. Móra Könyvkiadó, 151 p. = Budapest. 2021. Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 190 p. (Gion Nándor regényei 4.)

Az angyali vigasság. Novellák. Újvidék. 1985. Forum Könyvkiadó, 101 p. = Budapest. 2021. Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 186 p. (Gion Nándor regényei 5.)

Börtönről álmodom mostanában. Regény. Újvidék–Budapest. 1991. Forum Könyvkiadó–Szépirodalmi Könyvkiadó, 234 p. = Budapest. 2021. Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 328 p. (Gion Nándor regényei 9.)

Izsakhár. Regény. Budapest. 1994. Kortárs Kiadó, 142 p. = Budapest. 2021. Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 194 p. (Gion Nándor regényei 10.)

Mint a felszabadítók. Novellafüzér. Budapest. 1996. Osiris Kiadó. 208 p. (Osiris könyvtár - Irodalom.)

Ez a nap a miénk. Regény. Budapest. 1997. Osiris Kiadó, 261 p. = Budapest. 2020. Magvető Könyvkiadó, 374 p. (Magvető Zsebkönyvtár.)

Jéghegyen, szalmakalapban. Válogatott novellák. (Vál. és szerk.: Domokos Mátyás.) Budapest. 1998. Osiris Kiadó, 342 p. (Osiris könyvtár - Irodalom.)

Aranyat talált. Regény. Budapest. 2002. Osiris Kiadó, 203 p. = Budapest. 2021. Magvető Könyvkiadó, 304 p. (Magvető Zsebkönyvtár.)

Mit jelent a tök alsó? Novellák a hagyatékból. (Összeáll. és szerk.: Valcsicsák Dóra.) Budapest. 2004. Noran Könyvkiadó, 403 p.

Gion Nándor. (Vál. és szerk.: Horváth Futó Hargita és Kurcz Ádám István.) Budapest–Szenttamás. 2018. Napkút Kiadó – Petőfi Irodalmi Múzeum – Gion Nándor Emlékház, 188 p. (Hang-kép-írás.)

Ezen az oldalon. Négy novellafüzér-regény. [Ezen az oldalon, Az angyali vigasság, Mint a felszabadítók, Maradjon a galamb.] Budapest. 2019. Magyar Napló, 524 p.

Rózsaméz. Budapest. 2019. Magvető Könyvkiadó, 362 p. (Magvető Zsebkönyvtár.)

Zongora a fehér kastélyból. Regény. Budapest. 2021. Kalota Művészeti Alapítvány–Napkút Kiadó, 104 p. (Gion Nándor regényei 6.)

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

Angol

Soldier with Flower. [Virágos katona.] (Ford.: Koltay Zsuzsa.) 2020. Amazon Digital Services LLC - KDP Print US, 248 p. 

Eszperanto

La kormoranoj ankoraŭ ne revenis​. [A kárókatonák még nem jöttek vissza.] (Ford.: Huszár László.) Bielsko-Biała. 1991. Kleks, 114 p. 

Salvo al nigra bubalo. [Sortűz egy fekete bivalyért,] (Ford.: Huszár László.) Budapest. 2008. Zsoli Bt., 122 p. 

Francia

Le soldat à la fleur. [Virágos katona.] (Ford.: Gabrielle Watrin, előszó: Kányádi András.) Genf. 2018. Editions des Syrtes, 195 p. 

Horvát

Nije to moje ime. [Engem nem úgy hívnak.] (Ford.: Seja Babić, ill.: Hasan Fazlić.) Szarajevó. 1979. Veselin Masleša, 137 p. 

Lengyel

Grał także dla łotrów. [Żołnierz z kwiatem; Miód różany.] [Latroknak is játszott.] (Ford.: Krystyna Pisarska.) Varsó. 1985. Czytelnik,418 p.

Salwa na cześć czarnego bawołu. [Sortűz egy fekete bivalyért.] (Ford.: Anna Górecka.) Varsó. 1987. Nasza Ksiegarnia, 127 p.

Német

Der Soldat mit der Blume. [Virágos katona.] (Ford.: Hans Skireck.) Berlin. 1993. Edition q, 223 p.

Szlovák

Kormorány sa ešte nevrátili. [A kárókatonák még nem jöttek vissza.] (Ford.: Marta Lesná, ill.: Pavel Pop.) Újvidék. 1983. Obzor, 129 p.

Szerb

С ове страие. [Ezen az oldalon.] (Ford.: Lazar Merkoviċ.) Újvidék. 1974. Matica srpska, 171 p.

Војник са цветом. [Virágos katona.] (Ford.: Vickó Árpád.) Újvidék. 1983. Matica srpska, 242 p.

Priče iz Keglovićeve ulice. [Keglovics utcai történetek.] (Ford.: Bakoss Erika.) Újvidék. 2012. Forum, 184 p. 

Anđeosko veselje. [Az angyali vigasság.] (Ford.: Horváth Futó Hargita, Pásztor Kicsi Mária, ill.: Andrea Munjin.) Újvidék-Szenttamás. 2016. Prometej-Gion Nándor Emlékház, 150 p.

Rafal za jednog crnog bivola. [Sortűz egy fekete bivalyért.] (Ford.: Kovács Jolánka, ill.: Andrea Munjin.) Újvidék-Szenttamás. 2018. Prometej-Gion Nándor Emlékház, 152 p.

Kormorani se još nisu vratili. [A kárókatonák még nem jöttek vissza.] (Ford.: Kovács Jolánka, ill.: Andrea Munjin.) Újvidék-Szenttamás. 2018. Prometej-Gion Nándor Emlékház, 152 p.

Svirao je i razbojnicima. [Latroknak is játszott: Virágos Katona, Rózsaméz.] (Ford.: Vickó Árpád.) Újvidék. 2021. Prometej-Gion Nándor Emlékház, 540 p.

Szlovén

Igral je tudi sleparjem. [Latroknak is játszott.] (Ford.: Vlado Peteršič.) Muraszombat. 1980. Pomurska založba, 533 p. 

Ruszin

З того боку. [Ezen az oldalon.] (Ford.: Borbély János, Miron Kanjuh.) Újvidék. 1979. Ruske slovo, 88 p.