Gergely Ágnes: Bibliográfia

Önálló kötetek

Ajtófélfámon jel vagy. Versek. Budapest. 1963. Magvető.

Glogovácz és a holdkórosok. Kisregény. Budapest. 1966. Magvető, 166 p.

Johanna. Versek. Budapest. 1968. Magvető, 120 p.

Azték pillanat. Versek. Budapest. 1970. Magvető, 88 p.

A tolmács. Regény. Budapest. 1973. Szépirodalmi, 161 p.

Válogatott szerelmeim. Versek, versfordítások. Budapest. 1973. Magvető.

A chicagói változat. Regény. Budapest. 1976. Szépirodalmi, 154 p.

Kobaltország. Versek. Budapest. 1978. Szépirodalmi, 106 p.

Hajóroncs. Versek. Budapest. 1981. Szépirodalmi, 70 p.

Huszonegy. Művészportrék. Budapest. 1982. Magvető, 209 p.

Stációk. Regény. Budapest. 1983. Szépirodalmi, 306 p.

Fohász lámpaoltás előtt. Versek. Békéscsaba. 1985. Békéscsabai Megyei Könyvtár.

Árnyékváros. Versek. Budapest. 1986. Szépirodalmi.

Költészet és veszélytudat. Feljegyzések egy afrikai költő portréjához. [Christopher Okigbo] Tanulmányok. Budapest. 1986. Akadémiai.

Riportnapló Északról. Dokumentumkönyv. Budapest. 1988. Szépirodalmi, 340 p.

Nyugat magyarja. Esszénapló William Butler Yeats-ről. Budapest. 1991. Balassi Kiadó, 167 p.

Királyok földje. Versek. Gyula. 1994. Tevan, 331 p.

Közép-Európa ígéret volt. Esszék. Budapest. 1994. Balassi.

Absztrakt tehén. Tárcanapló. Budapest. 1995. Ab Ovo, 180 p.

Necropolis. Versek. Budapest. 1997. Balassi, 121 p.

Requiem for a sunbird. Forty Poems. (Transl.: Bruce Berlind et al.) [Budapest.] 1997. Maecenas.

A barbárság éveiből. Versek. Budapest. 1998. Magyar Írószövetség–Belvárosi Könyvkiadó, 73 p.

Őrizetlenek. Regény. Budapest. 2000. Balassi.

A kastély előtt. Versek 1998–2001. Budapest. 2001. Balassi.

Fenákel Judit – Gergely Ágnes: Hajtogatós. Budapest. 2004. Novella Kiadó, 160 p.

Carmen lugubre. Versek 1963–2003. Budapest. 2005. Múlt és Jövő, 90 p.

Útérintő. Összegyűjtött versek. Budapest. 2006. Argumentum, 512 p.

Tigrisláz. Tíz óra a magyar versfordításról. Budapest. 2008. Európa, 240 p.

Jonathan Swift éjszakái. Versek négy arckép alá. Versek. Budapest. 2010. Argumentum, 60 p.

Két szimpla a Kedvesben. Memoár. Budapest. 2013. Európa, 208 p.

Oklahoma ezüstje. Portrék. Budapest. 2015. Európa, 136 p.

Viharkabát. Válogatott és új versek. Budapest. 2016. Európa, 156 p.

A szomjúság ára. [A tolmács; Őrizetlenek.] Budapest, 2018. Pesti Kalligram, 278 p.

Még egyszer Firenzébe. Versek. Budapest. 2019. Pesti Kalligram, 54 p.

Mozdonygyári éjszakák. Elbeszélések. Budapest. 2021. Pesti Kalligram, 72 p.

Fenákel Judit – Gergely Ágnes: Patchwork. Fenákel Judit novellái – Gergely Ágnes versei. Budapest. 2021. Múlt és Jövő Alapítvány, 87 p.

 

Önálló műfordítás-kötetek

Joyce, James: Kamarazene. (Tótfalusi Istvánnal.) Budapest. 1958. Európa.

Thomas, Dylan: Az író arcképe kölyökkutya korából. Budapest. 1959. Európa. [Kiadások még: 1989.]

Lee Masters, Edgar: A Spoon River-i holtak. Budapest. 1970. Európa. (Napjaink költészete.)

Akutagava Rjúnoszuke: A vihar kapujában. (Novellák.) Budapest. 1974. Európa. [Kiadások még: 1982, 1992, 1999.]

Dobsirató. Mai nigériai költők. (vál.: G. Á., Karig Sára.) Budapest. 1977. Európa. (Modern könyvtár 347.)

Képtelen világ. (Nonszensz versek.) Budapest. 1983. Móra.

Lélekvesztő. Válogatott műfordítások 1954-1984. Budapest. 1986. Európa.

Smith, Stevie: Hát nem jön el…? Budapest. 1986. Európa. (Napjaink költészete.)

Okigbo, Christopher: Labirintusok. Budapest. 1989. Európa. (Napjaink költészete.)

Waugh, Evelyn: Bombahír. (Regény.) Budapest. 1993. Magvető. (Világkönyvtár.)

Pompóné könyve. Brit, észak-amerikai, afrikai nonszensz-versek. Budapest. 1998. Mágus Kiadó. (Művek, művészek, műelemzések.)

Joyce, James: Dublini emberek. (Papp Zoltánnal.) Budapest. 2000. Osiris Kiadó.

Időszaki kiadványokban megjelent írások

Költészet, ennivaló. = Élet és Irodalom, 1967. augusztus 26. (34.) 4. p.

Szabad-kikötő. [Garai Gábor műfordításai.] = Nagyvilág, 1967. 6. 927–930. p.

Tarantula. = Világosság, 1967. 7–8. 485–486. p.

Kavabata Jaszunari. [Nobel-díja alkalmából.] = Élet és Irodalom, 1968. október 26. (43.) 4. p.

Villanyra működő orgona. [A Johanna című kötetről.] = Könyvtájékoztató, 1968. 4. 2. p.

Darázskirály. [Nagy László műfordításairól.] = Nagyvilág, 1969. 3. 461–463. p.

William Butler Yeats. = Az angol irodalom a huszadik században. (1–2. kötet.) Bp. 1970. Gondolat. 1. 103–121. p.

Heti jegyzet. [A versmondásról.] = Élet és Irodalom, 1971. október 16. (42.) 1. p.

Jordan Jovkov: Sztaroplaninai legendák. = Nagyvilág, 1971. 5. 773. p.

Aulikki országa. [Finnországi útibeszámoló.] = Élet és Irodalom, 1971. július. 10. (28.) 6. p.

A szökött kapitány. = Élet és Irodalom, 1971. november 6. (45.) 15. p.

Történetek le és fel. = Élet és Irodalom, 1971. augusztus 7. (32.) 9. p.

Az útitársak. = Élet és Irodalom, 1971. október 9. (41.) 15. p.

„Valójában mindenki művész.” [Székácsné Vida Mária: Gyermekművészet Japánban.] = Élet és Irodalom, 1971. november 13. (46.) 10. p.

A Vigilia szerkesztőségében. [G. Á. riportja.] = Élet és Irodalom, 1971. december 18. (51.) 7. p.

Érzékeny növénytan. [Tótfalusi István: Shelley világa.] = Élet és Irodalom, 1972. február 26. (9.) 11. p.

Henry Moore hitvallása. = Élet és Irodalom, 1972. május 20. (21.) 6. p.

Budapesti beszélgetés Christopher Levenson kanadai költővel. = Élet és Irodalom, 1972. június 3. (23.) 6. p.

Vendégünk: Camilla Mondral. [Interjú.] = Élet és Irodalom, 1972. október 28. (44.) 7. p.

Vendégeink. Paul Engle. Hauling Nieh Engle. [Két interjú.] = Élet és Irodalom, 1972. július 1. (27.) 7. p.

Isten vele, szomszéd. [A terrorról.] = Élet és Irodalom, 1972. szeptember 9. (37.) 3. p.

A képtelenség költészete. [Lear, Edward.] = Nagyvilág, 1972. 11. 1708–1711. p.

A nagy playboy. = Élet és Irodalom, 1972. október 14. (42.) 15. p.

Paszternak két könyve. = Nagyvilág, 1972. 8. 1251–1252. p.

Petőfi: 300 ezer példány. Beszélgetés Kun Ágnessel. [A Szovjetunió Petőfi-kiadásairól.] = Élet és Irodalom, 1972. január 29. (5.) 7. p.

Purdé. = Élet és Irodalom, 1972. szeptember 30. (40.) 8. p.

Svéd írók szövetkezeti mozgalma. [Interjú Lennart Frickkel.] = Élet és Irodalom, 1972. február 19. (8.) 6. p.

Törökidők krónikása. Budapesti beszélgetés Gencso Sztoevvel. = Élet és Irodalom, 1972. március 4. (10.) 7. p.

Zang. [Gárdonyi Géza: Egri csillagok című regényének vietnámi fordításáról.] = Élet és Irodalom, 1972. november 18. (47.) 3. p.

Göncz Árpádnál. Műfordítók műhelyében. [Interjú.] = Élet és Irodalom, 1973. augusztus 11. (32.) 7. p.

A költőtalálkozó vendégei. Kitörni az elszigeteltségből. Kai Laitinen. Hannu Launonen. [Két interjú.] = Élet és Irodalom, 1973. április 21. (16.) 7. p.

Vendégeink. Lilli Promet. Ralf Parve. [Interjú.] = Élet és Irodalom, 1973. szeptember 15. (37.) 7. p.

Vendégünk. Interjú Kidzsima Hadzsime japán íróval. = Élet és Irodalom, 1973. szeptember 22. (38.) 6. p.

Karig Sáránál. Műfordítók műhelyében. [Interjú.] = Élet és Irodalom, 1973. szeptember 8. (36.) 7. p.

Madárcsapda. [Tamási Áron: Énekes madár.] = Élet és Irodalom, 1973. augusztus 25. (9.) 13. p.

A magyar gyermekvers. Mit olvasnak a gyerekek? [G. Á. riportja Weöres Sándorral, Nemes Nagy Ágnessel, Csanádi Imrével és Kormos Istvánnal.] = Élet és Irodalom, 1973. április 7. (14.) 3–4. p.

A magyar gyermekvers. Mit olvasnak a gyerekek? [G. Á. riportja Zelk Zoltánnal, Weöres Sándorral, Hajnal Annával, Tamkó Sirató Károllyal, Szabó Magdával és Hárs Lászlóval.] Élet és Irodalom, 1973. április 14. (15.) 11. p.

Micsoda madár. = Élet és Irodalom, 1973. március 3. (9.) 13. p.

Pór Juditnál. Műfordítók műhelyében. [Interjú.] = Élet és Irodalom, 1973. október 13. (41.) 7. p.

Smith kisasszony. = Nagyvilág, 1973. 6. 856. p.

Tisztességtelen előny. [G. Á. A tolmács című regényéről.] = Könyvvilág, 1973. 6. 2. p.

Válogatott szerelmeim. [G. Á. műfordításairól.] = Nagyvilág, 1973. 6. 2. p.

Egy jazz-koncert után. = Élet és Irodalom, 1974. február 2. (5.) 12. p.

Juhász Péternél. Műfordítók műhelyében. [Interjú.] = Élet és Irodalom, 1974. szeptember 7. (36.) 7. p.

Kapusikátor. = Élet és Irodalom, 1974. szeptember 28. (39.) 14. p.

Karig Sára köszöntése. = Élet és Irodalom, 1974. június 15. (24.) 10. p.

Merre tart az afrikai regény? [Chinua Achebe: A nép fia.] = Élet és Irodalom, 1974. augusztus 17. (33.) 11. p.

Nigériai költők. = Nagyvilág, 1974. 6. 803–804. p.

Tótfalusi Istvánnál. Műfordítók műhelyében. [Interjú.] = Élet és Irodalom, 1974. december 14. (50.) 7. p.

Nagy Mercedes, kis képesség. [Nkem Nwankwo: My Mercedes is Bigger than Yours.] = Nagyvilág, 1975. 12. 1907–1908. p.

Regény a korrupcióról. [Ayi Kwei Armah: A szépek még nem születtek meg.] = Élet és Irodalom, 1975. május 10. (19.) 11. p.

Fényjáték. = Film-Színház-Muzsika, 1976. december 25. (52.) 12–13. p.

„Azt kell elmondani, ami a versben van!” [G. Á. beszélgetése Palotai Erzsivel.] = Új Tükör, 1977. július 9. (28.) 30–31. p.

Bemutatjuk Ács Margitot. = Könyvvilág, 1977. 9. 12–13. p.

„Belebetegszem, ha egy poén nem sikerül.” [G. Á. beszélgetése Kellér Dezsővel.] = Új Tükör, 1977. július 30. (31.) 28–29. p.

Hajnal Anna. [Nekrológ.] = Új Tükör, 1977. szeptember 18. (38.) 9. p.

Levelek haza. [Sylvia Plath.] = Nagyvilág, 1977. 1. 96–99. p.

A madagaszkári trubadúrköltészet hagyománya. = Nagyvilág, 1977. 12. 1787. p.

A beszélő dobok költészete. [Az afrikai dob-költészetről.] = Nagyvilág, 1978. 8. 1218–1223. p.

Elisabeth Cleghorn Gaskell-ről. = Gaskell, E. C.: A kisváros. (Ford.: András T. László.) Bp. 1978. Szépirodalmi, 231–234. p.

Levél Oklahamába. [A magyar költészet az Egyesült Államokban.] = Nagyvilág, 1978. 6. 919–922. p.

Olvassunk-e Tutuolát? = Nagyvilág, 1978. 5. 645–646, 783. p.

Feleki Lászlóról hetvenedik születésnapja és második verseskötete ürügyén. = Élet és Irodalom, 1979. január 6. (1.) 10. p.

Mabel, az édes méz, amely elfolyt. [Emmanuel N. Obieckina: Onitsha Market Literature.] = Nagyvilág, 1979. 5. 767–769. p.

Amszterdami vizeken. = Új Tükör, 1980. szeptember 14. (37.) 11–13. p.

Muzsikálni. = Új Tükör, 1980. november 9. (45.) 5. p.

Vázlat egy megíratlan regényből. = Élet és Irodalom, 1980. március 1. (9.) 14. p.

A bennünk lakó bűnöző. = Élet és Irodalom, 1981. december 23. (51–52.) 23. p.

Daddy, avagy az impulzus igazsága. [Sylvia Plath.] = A műfordítás ma. Tanulmányok. (Szerk.: Bart István, Rákos Sándor.) Bp. 1981. Gondolat, 517–530. p.

Hiszek a színészben. [Interjú Rácz Györggyel.] = Új Tükör, 1981. november 8. (45.) 27. p.

„Sosem voltak egyéni sikereink”. [Interjú Csányi Lászlóval és Botka Valériával.] = Új Tükör, 1981. március 1. (9.) 27. p.

Magyar sorsköltészet – angolul. [Radnóti Miklós verseinek angol kiadásairól.] = Nagyvilág, 1981. 3. 427–431. p.

Új századvég. = Új Tükör, 1981. december 27. (52.) 15. p.

Zsoldos Vera meseképei. = Új Tükör, 1981. szeptember 6. (36.) 27. p.

Göncz Árpád mondatai.[Köszöntő hatvanadik születésnapján.] = Nagyvilág, 1982. 2. 289–290. p.

Illés Endre nyolcvanéves. = Élet és Irodalom, 1982. június 4. (23.) 5. p.

Mit olvasnak a gyerekek? [Interjú Kormos Istvánnal.] = Kormos István: A vasmozsár törője alatt. Bp. 1982. Szépirodalmi, 156–157. p.

Morrissey, Kerouac, Baxer – hármas odüsszeia. = Nagyvilág, 1982. 8. 1115–1117. p.

Remek viccek. = Élet és Irodalom, 1982. május 7. (19.) 9. p.

Stevie Smith. = Nagyvilág, 1982. 9. 1314. p.

A szelíd Soyinka. = Nagyvilág, 1982. 11. 1632–1633. p.

Vonatablak. [Interjú Mándy Ivánnal.] = Új Tükör, 1982. december 26. (52.) 29. p.

Zirkuli Péterről. = Új Forrás, 1982. 5. 73–74. p.

A folytonosság őrzője. Beszélgetés Fodor Andrással. = Új Tükör, 1983. december 4. (49.) 10–11. p.

A szavak tudósa. [Interjú Országh Lászlóval.] = Új Tükör, 1983. május 29. (22.) 27. p.

A szobrász-költő. [Takamura Kotaro.] = Nagyvilág, 1983. 10. 1468–1469. p.

Alapján. [Válasz Linka Ágnesnek.] = Élet és Irodalom, 1985. július 5. (27.) 2. p.

Irodalmunk külföldi barátai. William Jay Smith. [Interjú.] = Új Tükör, 1985. július 14. (28.) 17. p.

Motívumkibontás. = Élet és Irodalom, 1985. december 20. (51–52.) 18. p.

Yeats. = Élet és Irodalom, 1985. június 7. (23.) 9. p.

Vihar Béla alkonyórái. = Élet és Irodalom, 1985. június 21. (25.) 14. p.

Az angol és a francia gyarmatosítás közötti különbség pszichológiai következményei az afrikai költészetben. = Helikon, 1986. 3–4. 394–404. p.

Válogatott jelenések. [Mészáros Ági képei.] = Film-Színház-Muzsika, 1986. március 1. (9.) 30–31. p.

Stevie avagy a menekülő lovas. [Stevie Smith.] = Újhold Évkönyv, 1986/1. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes.) Bp. [1986.] Magvető, 275–284. p.

Unser Gast: William Jay Smith. = Bücher aus Ungarn, 1986. 1. 35–37. p.

Válogatott jelenések. [Mikes Lilla képei.] = Film-Színház-Muzsika, 1987. február 21. (8.) 30–31. p.

Emberi minta 1. [Haraszti Sándorné, Gróf Irén, interjú.] = Kritika, 1988. 1. 7–8. p.

Emberi minta 2. [Oravecz Paula, interjú.] = Kritika, 1988. 2. 10–13. p.

Emberi minta 3. [Karig Sára, interjú.] = Kritika, 1988. 3. 12–14. p.

Egy tegnapi asszony. [Interjú Szende Istvánnéval.] = Kritika, 1989. 3. 32–35. p.

Páger, 1979. = Élet és Irodalom, 1989. február 17. (7.) 9. p.

Vesegond. = Élet és Irodalom, 1989. november 17. (46.) 2. p.

Emlékmű Endrődön. = Múlt és Jövő, 1990. 3. 43. p.

Az illemről. = Élet és Irodalom, 1990. április 27. (17.) 2. p.

A gyökérzet európai. [Interjú G. Á.-sel. Készítette: Maria Ortman, ford.: Felekiné Kilvády Szendile.] = Múlt és Jövő, 1990. 3. 40–41. p.

Kelta reneszánsz. A fiatal Yeats. = Újhold-Évkönyv, 1990/1. (Szerk.: Lengyel Balázs, szerkesztőtársak: Lakatos István, Nemes Nagy Ágnes.) Bp. [1990.] Magvető, 235–256. p.

Költő a magasban. A középkorú Yeats. = Kortárs, 1990. 7. 127–136. p., 1990. 8. 134–142. p., 1990. 9. 131–141. p.

Európai homály. Az öreg Yeats. = Kortárs, 1991. 1. 134–146. p., 2. 106–121. p.

Az író nem kereszteslovag. [Válasz körkérdésre.] = Nagyvilág, 1991. 12. 1867–1868. p.

Levél Alföldy Jenőnek. = Élet és Irodalom, 1991. április 12. (15.) 2. p.

A bozótmélyből. = Élet és Irodalom, 1992. november 27. (48.) 15. p.

Odacsempészem Szabó Magdának, íróasztalára. [Tóth Árpád: Tavaszi holdtölte.] = Kortárs, 1992. 10. 88–89. p.

Tóth Andrástól a Budai Önkéntes Ezredig. = Élet és Irodalom, 1992. szeptember 25. (39.) 2. p.

Vita a zsidó identitásról. = Szombat, 1992. 2–3. 7. p.

A dohány meg az ördög. = Élet és Irodalom, 1993. szeptember 10. (41.) 15. p.

Az éneklő borz. = Élet és Irodalom, 1993. január 8. (1.) 15. p.

Az esély. Dr. Balogh János emlékének. = Élet és Irodalom, 1993. június 25. (25.) 18–19. p.

Haraszti Irén szívdobogtató évei. Beszélgetés. [A korábban készített interjú kimaradt részei.] = Liget, 1993. 3. 133–139. p.

A konyakbogár. = Élet és Irodalom, 1993. július 30. (30.) 18–19. p.

Költő, mítoszközelben. [Yeats, William Butler.] = Nagyvilág, 1993. 5. 570–575. p.

Orr. = Élet és Irodalom, 1993. október 22. (42.) 18–19. p.

Őszi hegyoldal. = Élet és Irodalom, 1993. március 19. (11.) 15. p.

A pókfonál. = Élet és Irodalom, 1993. február 12. (6.) 15. p.

Tetvek – avagy két íróférfi a Boulevard-on. = Élet és Irodalom, 1993. május 21. (20.) 19. p.

Utószó. = Élet és Irodalom, 1993. december 23. (51–52.) 15. p.

A vihar kapujában. In memoriam Karel Čapek. = Élet és Irodalom, 1993. november 26. (47.) 18–19. p.

A zsebkendő. = Élet és Irodalom, 1993. április 23. (16.) 19. p.

Absztrakt tehén. Zavarórepülés. [Pilinszky János.] = Kritika, 1995. 5. 27–29. p.

A memória próbája. Levél Orbán Ottónak. = Magyar Napló, 1995. 5. 29–30. p.

Yeats, William Butler: Hajózás Byzantiumba. (Verselemzés.) = Száz nagyon fontos vers. Versek és versmagyarázatok. (A tanulmányok szerzői Alexa Károly et al.) Bp. 1995. Lord Könyvkiadó, 213–217. p.

Legenda Kassák Lajosról. [Beszélgetés többek között G. Á.-sel. Riporter: Albert Zsuzsa.] = Tiszatáj, 1996. 7. 42–53. p.

Micsoda felvágás! = Magyar Nemzet, 1996. augusztus 31. 8. p.

Yeats magyar mítosza. = Tekintet, 1996. 3–4. 179–185. p.

Vacak visszautasítások. [Válogatás amerikai lektori jelentésekből.] = Magyar Napló, 1996. 7–8. 37. p.

Az áradó ember. [Engle, Paul.] = Nagyvilág, 1997. 11–12. 550–552. p.

Cowboy-emlékek. [Karinthy Ferencről.] = Magyar Narancs, 1997. március 13. 36–37. p.

Cowboy-emlék. [Nemes Nagy Ágnesről.] = Kritika, 1997. 10. 47. p.

Névnapi levél Szabó Magdának, születésnapi gondolatjelekkel. = Holmi, 1997. 10. 1474–1476. p.

Párbaj helyett. = Népszabadság, 1997. június 7. 13. p.

Cowboy-emlék. [Solymos Idáról.] = Kritika, 1998. 1. 26. p.

Juhász Gyula: A hegyi beszéd. = Élet és Irodalom, 1998. december 18. (51–52.) 47. p.

Pompóné, avagy a nonszensz költészet, avagy egy interdiszciplináris képződmény mint a létstruktúra metadiegetikus paradigmája. = Nagyvilág, 1998. 3-4. 257–269. p.

[Válasz a Holmi körkérdésére.] = Holmi, 1998. 8. 1063–1064. p.

Labirintustörténet. Ted Hughes: Birthday Letters. = Nagyvilág, 1999. 1–2. 156–157. p.

Helyszíni export. [A tolmács kálváriájáról, regénymentésről.] = hvg, 2018. október 11. 40-42. p.

Levelezés

Gergely Ágnes levele Kálnoky Lászlónak. (1979) = Leveleskönyv. Egy korszak töredékei, 1956–1988. (Vál., összeáll.: Horgas Béla, Levendel Júlia.) Budapest. 1989. Téka, 280. p. (Liget könyvek.)

Gergely Ágnes levelei Lengyel Balázsnak. = Újholdak és régi mesterek. Lengyel Balázs leveleskönyve. (Szerk.: Buda Attila.) Budapest. 1999. Enciklopédia Kiadó, 83–85., 92., 97–98., 108., 134., 159., 206., 233–234. p.

Kálnoky László levele Gergely Ágnesnek. (1984) = Leveleskönyv. Egy korszak töredékei, 1956–1988. (Vál., összeáll.: Horgas Béla, Levendel Júlia.) Budapest. 1989. Téka, 299. p. (Liget könyvek.)

Karig Sára levele Gergely Ágnesnek. (1983) = Leveleskönyv. Egy korszak töredékei, 1956–1988. (Vál., összeáll.: Horgas Béla, Levendel Júlia.) Budapest. 1989. Téka, 300–301. p. (Liget könyvek.)

Kassák Klári levele Gergely Ágnesnek. (1983) = Leveleskönyv. Egy korszak töredékei, 1956–1988. (Vál., összeáll.: Horgas Béla, Levendel Júlia.) Budapest. 1989. Téka, 299–300. p. (Liget könyvek.)

Katona Éva levele Gergely Ágnesnek. (1983) = Leveleskönyv. Egy korszak töredékei, 1956–1988. (Vál., összeáll.: Horgas Béla, Levendel Júlia.) Budapest. 1989. Téka, 301. p. (Liget könyvek.)

Palotai Erzsi levele Gergely Ágnesnek. (1984) = Leveleskönyv. Egy korszak töredékei, 1956–1988. (Vál., összeáll.: Horgas Béla, Levendel Júlia.) Budapest. 1989. Téka, 301–302. p. (Liget könyvek.)

Vidor Miklós levele Gergely Ágnesnek. (1984) = Leveleskönyv. Egy korszak töredékei, 1956–1988. (Vál., összeáll.: Horgas Béla, Levendel Júlia.) Budapest. 1989. Téka, 302–303. p. (Liget könyvek.)

 

A bibliográfiát összeállította Buda Attila.