Fekete Sándor: Bibliográfia

Önálló kötetek

Ifjúság. Versek. 1945.

Kamaszhangok. Versek. 1945.

Fekete Sándor – Világ Miklós: Magyarok. Kisregény. 1945.
A márciusi fiatalok. Tanulmány. Bp. 1950. Szikra, 245 p.

Vasvári Pál. Tanulmány. Bp. 1951. Művelt Nép, 79 p.

Petőfi, a segédszerkesztő. Tanulmány. Bp. 1958. Akadémiai, 97 p.

Haza és haladás. A reformküzdelmek kora. Bp. 1966. Móra, 177 p.

Széchenyi István. Regény. Bp. 1968. Móra, 278 p.

Petőfi, a vándorszínész. Tanulmány. Bp. 1969. Akadémiai, 219 p.

Folyosói szümpozion, amelyből végre mindenki megtudhatja, érdemes-e élni és küzdeni (vagy sem). Szatirikus írások. Bp. 1970. Magvető, 332 p.

Kossuth Lajos. Regény. Bp. 1970. Móra, 290 p.

Az emberevő komédiája avagy az Őserdei szümpozion. Dráma tíz jelenetben. Bp. 1971. Magvető, 164 p.

Petőfi romantikájának forrásai. Tanulmány. Bp. 1972. Akadémiai, 156 p.

A nagy francia forradalom. Bp. 1972. Móra, 167 p.

Így élt a szabadságharc költője. Petőfi regényes életrajza. Bp. 1972. Móra, 202 p.

Mezítláb a szentegyházban. Cikkek, tanulmányok, viták. Bp. 1972. Magvető, 259 p.

Borostyán, a vándorszínész. Vidám színpadi jelenetek Petőfi életéből. Bp. 1973. Magvető, 170 p.

Petőfi Sándor életrajza I. A költő gyermek- és ifjúkora. Bp. 1973. Akadémiai, 363 p.

Így élt Napóleon. Életrajz. Bp. 1975. Móra, 189 p.

Számadás az ünnepről. Összegzés három évtized Petőfi-vitáiról. Bp. 1975. Magvető, 333 p.

A nemzet prókátora. Emlékezés Deák Ferencre. Bp. 1976. Magvető, 127 p. (Gyorsuló Idő.)

A kamasz álma. Önéletrajz cikkekben elbeszélve. Bp. 1984. Szépirodalmi, 370 p.

Sajtó és szabadság. Fejezetek a forradalmak történetéből, különös tekintettel a sajtószabadságra. Bp. 1986. Akadémiai, 171 p.

[Hungaricus:] 1956. Cikksorozat. (Olaszra fordította Molnár Miklós.) Róma. 1986.

Petőfi evangéliuma. A költő világnézetének, történelmi szemléletének, eszmei fejlődésének vizsgálata. Bp. 1989. Kossuth, 387 p.

[Hungaricus:] Az 1956-os felkelés okairól és tanulságairól. Bp. 1989. Kossuth, 230 p.

A szibériai métely. Egy Petőfi-legenda feltámadása és újbóli elhantolása. Bp. 1990. Magvető, 233 p.

A költő kardjai. Petőfi a forradalomban. Bp. 1991. Saját kiadás, 52 p. (Z-füzetek, 12.)

Gyermekkorom csendőrországban. Rapszodikus töredék. Bp. 1992. Saját kiadás, 64 p. (Z-füzetek, 26.)

„…agyon akart verni a magyar nép”. Adalékok Petőfi választási megbuktatásához. Bp. 1993. Saját kiadás, 48 p.

Egy bűnös szatíra. Zsebenciklopédia. Elkövette: F. S. 1957–58-ban. Elítélte: a Legfelsőbb Bíróság 1959-ben. Kiadta: a Szerző 1995-ben. 96 p.

Vácott voltam Afrikában. Emlékeim az 1956 utáni terrorkorszakból. Bp. 1996. Saját kiadás, 183 p.

Petőfi forradalma. Egy magyar história, lírával és polémiával. Bp. 1998. Saját kiadás, 271 p.

 

A bibliográfiát összeállította Köröspataki Kiss Sándor.