Faludy György: Szakirodalom

Önálló kötetek

Magyar Odysseus : Faludy élete képekben. (Szerk.: Bodnár János, bev.: Pomogáts Béla.)  Budapest. 2000. Glória Kiadó, 128 p.

Pomogáts Béla: Faludy György. Budapest. 2000. Glória Kiadó, 252 p.

György Faludy Fanny. Fényképalbum. (Fotó: Urbán Ádám.) Budapest. 2002. Interbooks Könyvkiadó Kft., 92 p. (Kortársak.)

Faludy György – életút és válogatás – a 8. évfolyam számára. (Írta és összeáll.: Orbán János Dénes.) Budapest. 2006. Nemzeti Tankönyvkiadó, 15 p.

Faludy György – életút és válogatás – a 12. évfolyam számára. (Írta és összeáll.: Orbán János Dénes.) Budapest. 2006. Nemzeti Tankönyvkiadó, 31 p.

Vincze Attila: Faludy György világa. [Faludy György és Vincze Attila beszélgetései alapján.] Budapest. 2006. Duna Könyvkiadó Kft., 127 p.

FaludyKovács Fanny: Faludy fehéren-feketén – beszélgetések Faludy Györggyel. Pécs. 2007. Alexandra Kiadó, 189 p.

Milánovics Danica: Faludy György utolsó éve - egy jó barát visszaemlékezései a nagy költő életének utolsó évére és halálára, személyes emlékek, feljegyzések, találkozások, fényképek és videófelvételek alapján. Budapest. 2007. Világóceán Kiadó, 107 p. = 2. átdolg. kiad.: 2007. 111 p.

Réfi János: Faludy mozaik. Csongrád. 2010. Raszter Kiadó, 94 p.

Blénesi Éva: Olvass, bolyongj, szeress - A humanista Faludy önteremtése és világteremtése. Momográfia. AradBudapest. 2011. Concordia MediaIrodalmi Jelen Kft. 433 p. (Irodalmi Jelen Könyvek.)

Csiszár Gábor: Faludy György. Monográfia. Kolozsvár. 2020. KorunkKomp-Press Kiadó, 266 p. 

Szakolczay Lajos: Egy barátság története levelekben. „Szólíts nyugodtan Gyurkának!" – Találkozások Faludy Györggyel. (Szerk.: Csécsi László.) Budapest. 2021. MMA Kiadó, 302 p.

Periodikumokban, gyűjteményes kötetekben megjelent írások

Devecseri Gábor: Villon átköltései. Nyugat, 1937. II. kötet. 368–369. p.

Méliusz József: Faludy György. Szabad Szó (Párizs), 1938/21 (máj. 21.) 6. p.

(Becsky Andor) Pap Gábor: A pompeji strázsán. Korunk, 1938/7–8. 695–696. p.

Thurzó Gábor: Változatok Heine-versekre és egyéb kiforgató fordítások. Napkelet, 1938. 34–38. p.

Tamás Aladár: A pompeji strázsán. Új Hang (Moszkva), 1938/10. 112–114. p.

Rónay György: Dícsértessék. Vigilia, 1938. 414–416. p.

Szabó István: A pompeji strázsán. Pásztortűz, 1938. 442–443. p.

Révay József: Dícsértessék. Katolikus Szemle, 1939. 551–556. p.

Laczkó Géza: Szegény Villon. A költői alibi. Magyarország, 1940/72. (márc. 31.) 7. p. = L. G.: Öröklés és hódítás. Tanulmányok. Szerk.: Véber Károly. Bp. 1981. Szépirodalmi, 582–586. p.

Bálint György: Ballada a jobb sorsra érdemes Villonról. Nyugat, 1940. 272. p. = B. Gy.: A toronyőr visszapillant. Bp. 1966. Magvető. II. kötet 506–507. p.

Eckhardt Sándor: Szegény Villon. Magyar Szemle, 1940/38. 318–320. p.

Komlós Aladár: A teremtő hamisítás. Új Idők, 1946. 597–598. p. = K. A.: Tegnap és ma. Tanulmányok. Bp. 1956. Szépirodalmi, 317–320. p.

k–i–e (Keszi Imre): Őszi harmat után. Szabad Nép, 1947/130. (jún. 12.) 4. p.

e. j. (Erdődy János): Őszi harmat után. Népszava, 1947/131. (jún. 13.) 4. p.

Gyárfás Miklós: Őszi harmat után. Haladás, 1947/24. 8. p.

Márton László: A költő és rögeszméi. (Az Emlékkönyv a rőt Bizáncról című kötetről.) Magyar Műhely, 1962/1. 55–56. p.

Dénes Tibor: Epikurosz a pokolban. (A Pokolbéli víg napjaimról.) Irodalmi Újság, 1963/1. (jan. 1.) 6. p. = D. T.: Arcok és harcok. München. 1979. Ujváry Griff–Nemzetőr, 158–162. p.

Egri György: Nonumque prematur in annum. (A Levelek az utókorhoz című kötetről.) Irodalmi Újság, 1976/1–2. 5. p.

Zalán Magda: Ének a betonból. Új Látóhatár, 1977/1–2. 67–71. p. = Z. M.: Barátok a magasban. Bp. 1995. Argumentum, 121–126. p.

Ferdinandy György: Levelek és tükrök. (A Levelek az utókorhoz című kötetről.) Új Látóhatár, 1977. 524–528. p. = F. Gy.: Távlattan. Tanulmányok. Miskolc. 1994. Felsőmagyarország, 191–193. p.

Nagy Csaba: Hozzászólás egy négy évtizedes vitához. Faludy Villon-átköltéseiről. Irodalmi Újság, 1978/5–6. 16–17. p. = N. Cs.: Hazám Európa. Tanulmányok. Sopron. 1997. Bethlen Gábor, 15–29. p.

Nagy Csaba: „Énem nem illett semmi sorba.” Irodalmi Újság, 1980/11–12. 13. p. = N. Cs.: Hazám Európa. Tanulmányok. Sopron. 1997. Bethlen Gábor, 205–211. p.

Czigány Lóránt: Igricek utóda. Faludy György költészetéről. Új Látóhatár, 1981. 534–537. p. = Cz. L.: Gyökértelen, mint a zászló nyele. Bp. 1994. Szabad Tér, 143–147. p.

Szakolczay Lajos: Faludy György látomásai. Mozgó Világ, 1982/9. 75–79. p. = Sz. L.: A csavargó esztétikája. Bp. 1996. Balassi, 69–74. p.

Zalán Magda: Szent, hamis útlevéllel. Új Látóhatár, 1985. 315–321. p. = Z. M.: Barátok a magasban. Bp. 1995. Argumentum, 127–134. p.

Böszörményi Géza – Gyarmathy Lívia: Beszélgetés Faludy Györggyel. Medvetánc, 1988/1. 255–279. p.

Szász István: Rendetlen találkozások, szaggatott beszélgetés. Interjú. Kapu, 1988/3. 12–16. p.

Hegyi Béla: Faludy György. Új Tükör, 1988/23. 18–19. p.; 1988/24. 19. p.; 1988/25. 18–19. p.

Mihályi Gábor: Az írástudók becsülete. Nyílt levél Faludy Györgyhöz. Élet és Irodalom, 1988/43. 5–6. p.

Faludy György: Válasz Mihályi Gábornak. Élet és Irodalom, 1988/47. 3. p.

Mihályi Gábor: Magántörténelmünk csapdái. Élet és Irodalom, 1988/48. 4. p.

Pomogáts Béla: Ezernégyszáz vers. Élet és Irodalom, 1989/15. 10. p.

Balassa Péter: A beomlott tárnában. Köszöntő. Szivárvány, 1989/27. 20–22. p.

Kukorelly Endre: Akkor már tudtam. Köszöntő. Szivárvány, 1989/27. 21–23. p.

Rácz Péter: Én nem voltam úttörő. Szivárvány, 1989/27. 23–24. p.

Zimányi Tibor: Faludy köszöntése. (Jurta Színház, 1988. szept. 23.) Szivárvány, 1989/28. 45–48. p.

Endrődy László: Pokolbéli víg napjaim. Szivárvány, 1989/28. 119–122. p.

Szörényi László: Poklunk. Életünk, 1989. 663–666. p.

Alexa Károly: Mese a huszadik századról. Kortárs, 1990/5. 147–153. p.

Horkay Hörcher Ferenc: A humanizmus reneszánsza. Magyar Napló, 1990/35. 14. p.

Komoróczy Emőke: Recsk és az ötvenes évek Faludy György és Kárpáti Kamil költészetében. Árgus (Székesfehérvár), 1990. = K. E.: Arccal a földön a huszadik század. Bp. 1996. Hét Krajcár, 77–84. p.

Colombo, John Robert: Találkozásom Faludy Györggyel. Ford.: Tarnóc János. Szivárvány, 1991/34. 39. p.

Györgyey Klára: A száműzött írók végre otthon – végleg! (A Dobos az éjszakában című kötetről.) Szivárvány, 1992/37. 148–149. p. = Gy. K.: Szerelmetes szurkapiszka. Bp. 1997. Széphalom, 12–15. p.

Szathmáry Sándor: Dobos az éjszakában. Szivárvány, 1992/38. 146–147. p.

Marton Péter: Egy adalék egy vers létének kérdéséhez. Jelenkor, 1993/1. 82–84. p.

Szekér Endre: A költő kalandjai. (A Dobos az éjszakában című kötetről.) Forrás, 1993/2. 87–91. p.

Nagy N. Péter: A kétségbeesés gesztusa. Élet és Irodalom, 1993/48. 5. p.

Hegyi Béla: Esték Faludy Györgynél. Interjú. Respublika, 1994/20. 64–65. p.; 1994/21. 60–61. p.; 1994/22. 62–63. p.

Lukácsy András: Faludy és a rácsok. Magyar Hírlap, 1994/224. Melléklet II. p.

aprobuba [Apró Annamária]: Újra kiadják a Villon-bőrbe bújt Faludyt. konyvesmagazin.hu, 2020. május 19.

 

A szakirodalmat összeállította Pomogáts Béla.