Cs. Gyímesi Éva: Bibliográfia

Önálló kötetek

Mindennapi nyelvünk. Bukarest. 1975. Kriterion, 124 p.

Találkozás az egyszerivel. Kísérlet mai líránk értelmezésére. Bukarest. 1978. Kriterion, 208 p.

Teremtett világ. Rendhagyó bevezetés az irodalomba. Bukarest. 1983. Kriterion, 185 p. = 2. kiad.: Budapest. 1992. Pátria Ny., 172 p.

Álom és értelem. Szilágyi Domokos lírai létértelmezése. Bukarest. 1990. Kriterion, 171 p.

Gyöngy és homok. Ideológiai értékjelképek az erdélyi magyar irodalomban. Bukarest. 1992. Kriterion, 102 p.

Honvágy a hazában. Cikkek, tanulmányok, esszék. Budapest. 1993. Pesti Szalon, 364 p.

Két kultúra peremvidékén. Tudomány és egyetem a kisebbségi létben. Szeged. 1995. JATE BTK, 27 p.

Colloquium Transsylvanicum. Értelmiségi önreflexiók. Marosvásárhely. 1998. Mentor, 250 p.

Kritikai mozaik. Kritikai esszék, tanulmányok (1972-1998). Kolozsvár. 1999. Polis, 293 p.

Szem a láncban. Bevezetés a szekusdossziék hermeneutikájába. Kolozsvár. 2009. Komp-Press, 284 p.