Bojtár Endre: Bibliográfia

Önálló kötetek

A kelet-európai avantgarde irodalom. Monográfia. Budapest. 1977. Akadémiai Kiadó, 158 p.

A szláv strukturalizmus az irodalomtudományban. Monográfia. Budapest. 1978. Akadémiai Kiadó, 144 p. (Irodalomelméleti tanulmányok)

Egy kelet-européer az irodalomelméletben. Esszék. Budapest. 1983. Szépirodalmi Könyvkiadó, 228 p.

Kevés szóval litvánul. Budapest. 1985. Tankönyvkiadó Vállalat, 311 p. (Kevés szóval) 

"Az ember feljő..." A felvilágosodás és a romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban. Monográfia. Budapest. 1986. Magvető Kiadó, 201 p.

Európa megrablása. A balti államok bekebelezésének története dokumentumok tükrében 1939-1989.  Budapest. 1989. Szabad Tér Kiadó, 334 p.

Litván kalauz. Tanulmányok. Budapest. 1990. Akadémiai Kiadó, 130 p.

Kelet-Európa vagy Közép-Európa? Cikkek, tanulmányok. Budapest. 1993. Századvég Kiadó, 242 p.

Bevezetés a baltisztikába.  Monográfia. Budapest. 1997. Osiris Kiadó, 316 p.

Foreword to the Past. A Cultural History of the Baltic People. Budapest. 1999. Central European University Press, 440 p.

A kelet-européer pontossága. Esszék. Budapest. 2000. Krónika Nova Kiadó, 237 p.

Litván-magyar szótár. Lietuvių-vengrų kalbų žodynas. Vilnius. 2007. MTA Irodalomtudományi Intézet-Lietuvių kalbos institutas, 951 p.

"Hazát és népet álmodánk..." Felvilágosodás és romantika a közép- és kelet-európai irodalmakban. Budapest. 2008. Typotex Kiadó, 330 p.

Útvesztők, útjelzők. Írások a közép- és kelet-európai kultúrák köréből. Esszék. Budapest. 2015. Kalligram, 581 p.

Diktatúrák. Horthytól Orbánig – és vissza. Esszék. Saarbrücken. 2017. GlobeEdit, 70 p.

Szerkesztett kötetek

Lengyel költők antológiája. (Szerk.: Bojtár Endre.). Budapest. 1969) Budapest. 1969. Kozmosz Könyvek, 558 p. (A világirodalom gyöngyszemei)

A csíkos trolibusz. Mai litván elbeszélések. (Vál., utószó és jegyz.: Bojtár Endre.). Budapest. 1970. Európa, 282 p. (Modern könyvtár)

Litván költők. (Vál., utószó és jegyz., szöv. gondozta: Bojtár Endre; ford.: Bede Anna.) Budapest. 1980. Európa, 385 p.

Aki utoljára nevet. Humoros írások Közép- és Kelet-Európából. (Vál.: Bojtár Endre; ford.: Bojtár Endre et al.). Budapest. 1997. Osiris-2000, 243 p. (Arany-Közép-Európa)

Műfordítások

Ludvík Aškenazy: Kutyaélet. (Ford.: Bojtár Endre; ill. Pap Klára.). Budapest. 1961. Európa, 132 p.

Kazys Saja: Kik laknak a nagybőgőben? (Ford.: Bojtár Endre; ill. Hegedüs István.). Budapest. 1963. Móra Kiadó, 187 p.

Maria Jančová: Mese az iskolatáskáról, amelyik szomorú volt. (Ford.: Bojtár Endre; ill. Hegedüs István.). Pozsony. 1966. Mladé letá, 44 p.

Maria Jančová: A róka és a holló. Szlovák népmesék. (Ford.: Bojtár Endre; ill. Ján Lebiš.). Pozsony-Budapest. 1966. Mladé letá-Móra Kiadó, 44 p.

Karel Kosik: A konkrét dialektikája. Tanulmány az ember és a világ problematikájáról. (Ford.: Bojtár Endre.). Budapest. 1967. Gondolat, 235 p. (Stúdium könyvek)

Henryk Markiewicz: Az irodalomtudomány fő kérdései. (Ford.: Bojtár Endre.).   Budapest. 1968. Gondolat, 391 p. (Stúdium könyvek)

Jiří Černý: A ​futballról – komolyan. Kísérlet a játék fenomenológiájára. (Ford.: Bojtár Endre.). Budapest. 1971. Gondolat, 174 p.

Kazys Saja: Jónás, a próféta. Öt dráma. (Ford.: Bojtár Endre, Maráz László.). Budapest. 1971. Európa Könyvkiadó, 215 p. (Modern könyvtár)

Miloš Macourek: Jakub és a kétszáz nagypapa. (Ford.: Bojtár Endre; ill. Hegedüs István.). Pozsony-Budapest. 1974. Madách Kiadó-Móra Kiadó, 68 p.

Maria Kownacka: Kerti kalandok. (Ford., átd.: Bojtár Endre; ill.: Janina Krzemińska.). Varsó-Budapest. 1978. Nasza Księgarnia-Móra Kiadó, 76 p.

Justinas Marcinkevicius: Három dráma. (Ford.: Bojtár Endre, Tandori Dezső; utószó: Bojtár Endre.). Budapest. 1979. Európa Könyvkiadó, 356 p.

Kazys Saja: A szőttes. (Ford.: Bojtár Anna, Bojtár Endre, Maráz László; utószó: Bojtár Endre.). Budapest. 1979. Európa Könyvkiadó, 166 p. (Modern könyvtár)

Jevgenyij Svarc: Az ​elvarázsolt testvérek. Mesejáték három felvonásban. (Ford.: Bojtár Endre; a verseket ford.: Tótfalusi István.). Budapest. 1980. Népművelési Propaganda Iroda, 37 p. (Színjátszók kiskönyvtára)

Szamuil Marsak: A balsors és a katona. Mesejáték. (Ford.: Bojtár Endre.). Budapest. 1982. Népművelési Propaganda Iroda, 32 p. (Színjátszók kiskönyvtára)

František Nepil: Saját manccsal írtam. (Ford.: Bojtár Endre; ill. Szecskó Péter .). Budapest. 1983. Móra Kiadó, 62 p.

Václav Havel: Largo desolato.Öt színmű. (Vál.: V. Detre Zsuzsa; ford.: Bojtár Endre et al.). Budapest. 1985. Európa Könyvkiadó, 296 p. (Modern könyvtár)

Saulius Tomas Kondrotas: A kígyó pillantása. (Ford., utószó: Bojtár Endre.). Budapest. 1986. Európa Könyvkiadó, 294 p. = Budapest. 1992. 2000-Századvég, 246 p. (Arany-Közép-Európa)

Egon Hostovský: Általános összeesküvés. (Ford., utószó: Bojtár Endre.). Budapest. 1994. 2000-Századvég, 359 p. (Arany-Közép-Európa)

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

Slavic Structuralism. (ford.: Helen Thomas.). Budapest. 1985. Akadémiai Kiadó, 158 p.

East European Avant-Garde Literature. (ford.: Várnai Pál.). Budapest. 1993. Akadémiai Kiadó, 156 p. (Studies in Modern Philology)