Bertha Bulcsu: Szakirodalom

Önálló kötetek

Bertha Bulcsu emlékkönyv. Szerk.: D. Nagy Imre. Ill.: Eigel István és Tassy Klára. [D. Nagy Imre: Prológus; Kiss Dénes: Az ember szól. (vers); Szakonyi Károly: Maestro Bertha; Makovecz Imre: Férfiak; Reményi József Tamás; Tarján Tamás: JelenÉSek; Timár György: Nem én írtam - B. B.: Jelenségek; Jovánovics Miklós: Kézirat gyanánt; Kiss Dénes: "Fizetek, főúr, volt egyszer egy életünk"; Gyurkovics Tibor: Szívünket. (vers); Csoóri Sándor: Az ember nem élhet örökké?; Sághy Ildikó: Bulcsu szigete; Gáldonyi Béla: Bertha Bulcsu búgócsigái; Supka Magdolna: Bertha és Egry; Gyurkovics Tibor: Egy titkos portré; Jovánovics Miklós: Régi ismeretség; Ágh István: Azonos égbolt alatt; Dippold Pál: Isten velünk, Bulcsu!; Kiss Dénes: Barátságaink. (vers); Szakonyi Károly: Ködkürt; Tüskés Tibor: A munkatárs; D. Nagy Imre: Egy barátság anatómiája; Pozsgay Imre: Egy indiai út emléke; Szeghalmi Elemér: Bertha Bulcsu és Balatongyörök; Müller Róbertné: "Keszthely nekem szent helyem..."; Mészöly Dezső: Akrosztichon. (vers); Gyurkovics Tibor: Lint, a hajós; Illés Lajos: Búcsú Bertha Bulcsutól; Farkan Balázs: Kedves Bulcsu!; Sébor József: Könyörgés a jó halálért. (vers); Eigel István: B. B. halálára; Bata Imre: Meghalt Bertha Bulcsu; Végh Antal: Bertha Bulcsuról szólva...; Lázár Ervin: Utolsó üzenet; Szakonyi Károly: Távoli vizeken immár; Kiss Dénes: Búcsúzás; Gyurkovics Tibor: Hívás. (vers); Nagy Franciska: Bulcsu és a Balaton; Bertha Bulcsu: Nincs hová hazamenni - Pályám emlékezete; Lőcsei Gabriella: Nem kell az egy tál lencse. (interjú); Kellei György: A művész és a hatalom távolsága. (interjú); Bertha Franciska: Akarsz emberkert-igazgató lenni?. (interjú); Ocsovai Gábor: Faragó Vilmos Bertha Bulcsuról. (rádióinterjú); Pósa Zoltán: A novellaköltő eltávozott - interjú Gyurkovics Tiborral; Bertha Bulcsu művei; D. Nagy Imre: Epilógus.] Bp. 1999. Magyar Írók Egyesülete, 155 p. (Lyukasóra könyvek.)

D. Nagy Imre: A gyanakvó ember. Monográfia. Bp. 2010. Kairosz.

Kiss László Tibor: Balatoni indulás. Bertha Bulcsu regényes ifjúsága. Szombathely. 2011. Selecta Flóra Kft., 250 p.

Periodikumban, alkalmi kiadványban megjelent művek

Tüskés Tibor: Lányok napfényben. Jelenkor, 1962. 881–882. p.

Szederkényi Ervin: Portrévázlat Bertha Bulcsuról. Jelenkor, 1965. 663–668. p.

Béládi Miklós: Füstkutyák. Kritika, 1966/3. 50–52. p.

Tüskés Tibor: Füstkutyák. Kortárs, 1966. 834–836. p.

Tüskés Tibor: A nyár utolsó napja. Kortárs, 1969. 997–998. p.

Olasz Sándor: Át a Styx folyón. Tiszatáj, 1970. 969–971. p.

Pomogáts Béla: Fejezetek egy nemzedék önkereséséhez. Bertha Bulcsu újabb könyveiről. Jelenkor, 1970. 490–496. p. = P. B.: Regénytükör. Bp. 1977. Móra, 290–296. p. (Kozmosz Könyvek)

Szabó B. István: „…mert ő az én történelmem.” Bertha Bulcsu: Tűzgömbök. Új Írás, 1970/8. 123–125. p.

S. Boda András: Interjú-féle Bertha Bulcsuval. Életünk, 1972. 216–219. p.

Kovács Sándor Iván: Meztelen a király. Kritika, 1972/8. 23–24. p. = K. S. I.: Jelenlévő múlt. Bp. 1978. Szépirodalmi, 322–326. p.

Tüskés Tibor: Bertha Bulcsu írói útja. Kortárs, 1972. 1154–1160. p. = T. T.: Pannóniai változatok. Bp. 1977. Szépirodalmi, 191–210. p.

Szabó B. István: Felelősség a Balatonért. Új Írás, 1974/10. 118–119. p.

Takáts Gyula: Balatoni évtizedek. Jelenkor, 1974. 739–746. p. = T. Gy.: A harmónia keresése. Bp. 1979. Szépirodalmi, 269–285. p.

Tüskés Tibor: Balatoni évtizedek. Tiszatáj, 1974/9. 105–107. p.

Bozóky Éva: Beszélgetés a „beszélgetővel”. Könyvtáros, 1975. 480–483. p.

Csűrös Miklós: Írók műhelyében. Kortárs, 1975. 667–669. p.

Földes Anna: Gyermekszemmel, felnőtt ésszel. = F. A.: Próza jelenidőben. Bp. 1976. Gondolat, 282–286. p.

Gáll István: Elmélkedés a kenguruságról. [A Kenguru.] Jelenkor, 1976. 566–568. p. = G. I.: Hullámlovas. Bp. 1981. Móra, 218–223. p. (Kozmosz Könyvek.)

Tüskés Tibor: A Teimel villa. Jelenkor, 1976/7–8. 762–763. p. = T. T.: Mérték és mű. Bp. 1980. Szépirodalmi, 394–398. p.

Tüskés Tibor: „Utazás napkeletre” (Bertha Bulcsu.) = T. T.: Pannóniai változatok. Bp. 1977. Szépirodalmi.

Szederkényi Ervin: Háborús nemzedékek. [A Teimel villa.] Új Írás, 1977/1. 112–113. p.

Szigeti Lajos: A Teimel villa. Tiszatáj, 1977/11. 95–97. p.

Bertha Bulcsu: Interjú Bertha Bulcsuval. Jelenkor, 1978/10. 919–925. p. = Bertha Bulcsu beszélgetései. 1999. 447–463. p.

Vekerdi László: A jelenkor irodalma. [Délutáni beszélgetések.] Jelenkor, 1979/5. 461–468. p.

Fekete Gyula: Óbudai interjú Bertha Bulcsuval. Jelenkor, 1980/7–8. 587–602. p.

Nádor Tamás: Bertha Bulcsu. = N. T.: 33 x 10. Interjúk és vallomások az ifjúságról és az irodalomról. Bp. 1980. Móra, 50–54. p. (Kozmosz Könyvek.)

Bata Imre: Milyen ez az „egész élet”? [Ilyen az egész életed.] Jelenkor, 1981/7–8. 760–763. p.

Doboss Gyula: Ilyen az egész életed. Kortárs, 1981/7. 1156–1157. p.

Pósa Zoltán: Ilyen az egész életed. Alföld, 1981/9. 69–71. p.

Tüskés Tibor: Ilyen az egész életed. Tiszatáj, 1981/11. 57–60. p.

Szabó B. István: Mit miért teszünk? [Ilyen az egész életed.] Új Írás, 1981/6. 110–111. p.

Szávai János: Álmodozó és szakember. [Ilyen az egész életed.] Új Írás, 1981/6. 112–113. p.

Szendi Zoltán: Fehér rozsda. Jelenkor, 1983/1. 17–21. p.

Fülöp László: Fehér rozsda. Alföld, 1983/2. 88–90. p.

Laczkó András: Fehér rozsda. Tiszatáj, 1983/6. 81–83. p.

Laczkó András: Medvetáncoltatás. Tiszatáj, 1984/1–2. 165–168. p.

Bebesi Károly: Medvetáncoltatás. Jelenkor, 1984/6. 602–605. p.

Borbély Sándor: Bertha Bulcsu, a jelenséglátó. [Pályakezdő novellái, 1965; Közírói munkája, 1984.] = B. S.: Tájékozódás. Bp. 1986. Magvető, 329–339. p.

Doboss Gyula: Árnyak és lovasok. Új Írás, 1987/7. 108–111. p.

Koczkás Sándor: Árnyak és lovasok. Kortárs, 1987/11 157–160. p.

Jolsvai András: Willendorfi Vénusz. Új Írás, 1989/8. 126–128. p.

Száraz M. György: Te jössz, Lupusz… Új Írás, 1989/8. 126–128. p.

Rónay László: Bertha Bulcsu. [Bibliográfiával.] = A magyar irodalom története 1945–1975. III/2. A próza és a dráma. Bp. 1990. Akadémiai, 1072–1076. p.

Molnár Miklós: 5ven író Berthástul 5ven1, és a többi. Kritikai szöveg három könyv örvén. [1979-ben keletkezett szöveg.] Kortárs, 1994/2. 119–128. p.

Bertha Bulcsu emlékszám. Lyukasóra, 1997/3. 1–36. p.

Pomogáts Béla: Elszürkülő balatoni fények. Bertha Bulcsu a hatvanas évektől a nyolcvanas évekig. Árgus, 1997/2. 75–83. p.

Bodnár György: Hol van már a tavalyi kesudió? = B. Gy.: Jövő múlt időben. Bp. 1998. Balassi, 377–383. p.

Szeghalmi Elemér: Írók hangulatfényben. Lyukasóra, 2002/2. 12. p.

Tüskés Tibor: Bertha Bulcsu. Pécsi Szemle, 2005/4. 105–108. p.

György Péter: Ilyen az egész életed (Bertha Bulcsu). Élet és Irodalom, 2013. febr. 22. 5 p.  = In: Gy. P.: A hatalom képzelete. Állami kultúra és művészet 1957 és 1980 között. Budapest. 2014. Magvető, 277–286. p. 

 

A szakirodalmat összeállította Radnai Dániel Szabolcs és Vasy Géza.