Bánffy Miklós: Bibliográfia

Gyűjteményes kötetek

 

Bánffy Miklós művei. Budapest–Kolozsvár. 2006–2010. Balassi–Polis.

Erdélyi történet. I–III. Budapest–Kolozsvár. 2006. Balassi–Polis, 988 p.

Milolu. Három kisregény. [Reggeltől estig; Bűvös éjszaka; Milolu.] Budapest–Kolozsvár. 2007. Balassi–Polis, 203 p.

Novellák. Budapest–Kolozsvár. 2008. Balassi–Polis, 332 p.

Drámák. Budapest. 2010. Balassi, 396 p.

 

Önálló kötetek

A külkereskedelmi politika eszközei. Budapest. 1902. Politzer, 187 p. = (Sajtó alá rend.: Kovács Attila Zoltán.) Budapest. 2017. Szépmíves, 284 p.

Kisbán Miklós: Naplegenda. Színmű. Budapest. 1906. Singer-Wolfner, 87 p.

Kisbán Miklós: A nagy úr. Attila. Színmű. Budapest. 1913. Singer-Wolfner, 144 p.

Kisbán Miklós: A haldokló oroszlán. Budapest. 1914. Singer-Wolfner, 203 p.

Kisbán Miklós: Az erősebb. Színmű. Budapest. 1918. Athenaeum, 88 p.

Ben Myll: Fresques et frasques. Rajzok. Budapest. 1923. Rózsavölgyi, 25 p. = Politikusportrék. Bánffy Miklós karikatúrái, 1921. (Szerk. Soóky Andrea, Gilicze Ágnes.) Budapest–Kolozsvár. 2006. Balassi–Polis, 29 p.

Kisbán Miklós: MaskaraBolondság három felvonásban. Budapest. 1926. Athenaeum, 133 p.

Kisbán Miklós: Reggeltől-estig. Regény. (Ill. Kós Károly.) Kolozsvár. 1927. Erdélyi Szépmíves Céh, 177 p. = Kolozsvár. 1934. Erdélyi Szépmíves Céh, 237 p. = Kolozsvár. 1940. Erdélyi Szépmíves Céh, 237 p. = Kolozsvár. 1942. Erdélyi Szépmíves Céh, 237 p. = Kolozsvár. 1943. Erdélyi Szépmíves Céh, 237 p. = Bukarest. 1981. Kriterion, 187 p. = Budapest. 2013. Helikon, 276 p.

Kisbán Miklós: Martinovics. Színmű. Kolozsvár. 1931. Erdélyi Helikon, 158 p.

Kisbán Miklós: Fortéjos Deák Boldizsár memoriáléja. 1931. Erdélyi Szépmíves Céh, 152 p. = Budapest–Kolozsvár. 1932. Athenaeum–Erdélyi Szépmíves Céh, 147 p. = Budapest. 1943. Révai, 213 p. = Kolozsvár. 2005. Polis, 159 p. = Budapest. 2014. Helikon Kiadó, 140 p.

Emlékeimből. Kolozsvár. 1932. Erdélyi Szépmíves Céh, 170 p. = 1942. Révai, 262 p. = Emlékeimből. 1932. Kolozsvár. 2000. Polis, 368 p. = bőv. kiad.: Emlékeimből. 1932. Kolozsvár. 2001. Polis, 396 p. = (Sajtó alá rend.: Kovács Attila Zoltán.) Budapest. 2017. Szépmíves Könyvek, 248 p. (Sorsok és életek.)

Megszámláltattál... I-II. [Erdélyi történet I.] Kolozsvár. 1934. Erdélyi Szépmíves Céh, 370+356 p. [Az Erdélyi Szépmíves Céh 10 éves jubileumára kiadott díszkiadás.] = Kolozsvár. 1935. Erdélyi Szépmíves Céh, 370+356 p = Budapest. 1937. Révai, 370 p.= Budapest. 1982. Helikon Kiadó, 553 p.

És hijjával találtattál...I-II. [Erdélyi történet II.] Kolozsvár. 1935. Erdélyi Szépmíves Céh, 295+316 p. [Az Erdélyi Szépmíves Céh 10 éves jubileumára kiadott díszkiadás.]

Darabokra szaggattatol. [Erdélyi történet III.] Kolozsvár. 1940. Erdélyi Szépmíves Céh, 341 p. (Az Erdélyi Szépmíves Céh jubileumi díszkiadása)

Farkasok. Budapest. 1942. Révai, 323 p.

Naplegenda. [Naplegenda, A nagyúr; Az erősebb; Maskara; Martinovics.] Budapest. 1944. Révai, 489 p.

Kisbán Miklós: Bűvös éjszaka. Kolozsvár. 1946. Józsa Béla Athenaeum, 176 p.

Erdélyi történet. I–III. [Megszámláltattál... I-II.; És hijjával találtattál… I-II.; Darabokra szaggattatol.] Budapest. 1935-1940. Révai, 370+356+295+316+341 p. = Budapest. 1993. Szabad Tér Kiadó, 847 p. = Kolozsvár-Kalota. 2002. Polis–Erdélyi Református Egyházkerület, 573+400 +274 p. = Kolozsvár. 2011. Polis, 988 p. = I–III. Budapest. 2012. Helikon Kiadó, 450+318+219 p. = Budapest. 2021. Helikon Kiadó, 1128 p.

Huszonöt év (1945). Sajtó alá rend., bev. tanulmányt és a jegyzeteket írta, a képeket vál.: Major Zoltán.) Budapest. 1993. Püski, 220 p. = Huszonöt év. (Sajtó alá rend.: Kovács Attila Zoltán, Major Zoltán.) Budapest. 2017. Szépmíves Kiadó, 327 p.

A koronás tízes. Válogatott elbeszélések. Kolozsvár. 1998 Polis, 294 p. (Remekírók diákkönyvtára)

Bánffy Miklós összes novellái. Kolozsvár. 2004. Polis, 361 p.

Mesék. Felnőtteknek. (Sajtó alá rend.: Sas Péter.) Budapest. 2007. Noran, 90 p.

Milolu. Bűnügyi regény. (Sajtó alá rend.: Kovács Attila Zoltán.) Budapest. 2015. Helikon Kiadó, 210 p.

A nagyúr. Bánffy Miklós emlékezete. (Vál., szerk., összeáll.: Sas Péter.) Budapest. 2008. Nap Kiadó, 288 p. (Emlékezet)

Bánffy Miklós összes drámái. (Sajtó alá rend.: Kereskényi Hajnal.) Kolozsvár. 2009. Polis, 463 p.

Emlékezések, irodalmi és művészeti írások. (Sajtó alá rend.: Dávid Gyula.) Kolozsvár. 2012. Polis, 495 p.

Bánffy Miklós emlékkönyv. (Szerk. Szebeni Zsuzsa.) Budapest. 2013. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 296 p. (Nemzeti könyvtár)

Egy erdélyi gróf emlékiratai. [Emlékeimből; Huszonöt év.] (utószó: Major Zoltán; jegyz.: Kovács Attila Zoltán, Major Zoltán.) Budapest. 2013. Helikon Kiadó, 483 p. = Budapest. 2015. Helikon Kiadó, 483 p. = 2. jav. kiad.: Budapest. 2021. Helikon Kiadó, 371 p.

Kései levelek, 1944–1949. Kolozsvár, Budapest, Casablanca, Tanger. Budapest. 2018. Szépmíves, 496 p.

 

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

angol

They Were Counted. The Transylvanian trilogy I. [Megszámláltattál. Erdélyi történet I.] (Ford.: Patrick Thursfield, Kathy Bánffy-Jelen; előszó: Patrick Leigh Fermor.) London-Párizs. 1999. Arcadia-Unesco, 470 p. = London. 2009. Arcadia, 596 p.

They Were Found Wanting.The Transylvanian trilogy II.  [És hijjával találtattál. Erdélyi történet II.] (Ford.: Patrick Thursfield, Kathy Bánffy-Jelen; előszó: Patrick Leigh Fermor.) London-Párizs. 1999. Arcadia-Unesco, 600 p. = London. 2009. Arcadia, 470 p.

They Were Divided. The Transylvanian trilogy III. [Darabokra szaggattatol. Erdélyi történet III.] (Ford.: Patrick Thursfield, Kathy Bánffy-Jelen; előszó: Patrick Leigh Fermor.) London-Párizs. 2000. Arcadia-Unesco, 336 p. = London. 2011. Arcadia, 336 p.

The Phoenix land. The memoirs of count Miklós Bánffy. [Emlékeimből. Huszonöt év.] (Ford.: Patrick Thursfield, Kathy Bánffy-Jelen.) London. 2003. Arcadia Books, 419 p.

The Transylvanian trilogy. [Erdélyi történet.] (Ford.: Patrick Thursfield, Kathy Bánffy-Jelen.) New York-London-Toronto. 2013. Everyman's Library, 696 +830 p.

Enchanted Night. Selected Tales. (Ford.: Len Rix.) London.2021. Pushkin Press, 255 p.

The Monkey and other stories. (Ford.: Thomas Sneddon.) Budapest. 2021. Blue Danube, 191 p.

francia

Vos jours sont comptés. Chronique transylvaine I. [Megszámláltattál. Erdélyi történet I.] (Ford.: Jean-Luc Moreau; előszó: Patrick Leigh Fermor.) Párizs. 2002. Phébus, 764 p. (D'aujourd'hui) = Párizs. 2012. Phébus, 758 p. = (Ford.: Jean-Luc Moreau.) Párizs. 2018. Phébus Libretto, 880 p.

Vous étiez trop légers. Chronique transylvaine II. [És hijjával találtattál. Erdélyi történet II.] (Ford.: Jean-Luc Moreau.) Párizs. 2004. Phébus, 520 p. (D'aujourd'hui) = (Ford.: Jean-Luc Moreau.) Párizs. 2010. Phébus Libretto, 600 p. = (Ford.: Jean-Luc Moreau.) Párizs. 2015. Phébus, 600 p.

Que le vent vous emporte. Chronique transylvaine III. [Darabokra szaggattatol. Erdélyi történet III.] (Ford.: Jean-Luc Moreau.) Párizs. 2006. Phébus, 380 p. (D'aujourd'hui) = Párizs. 2011. Phébus Libretto, 421 p.

holland

Geteld, geteld. Transsylvaanse trilogie I. [Megszámláltattál. Erdélyi történet I.]  (Ford.: Rebekka Herman Mostert; előszó: Jaap Scholten.) Amsterdam. 2019. Atlas Contact, 672 p. (LJ Veen Klassiek)

Te licht bevonden. Transsylvaanse trilogie II. [És hijjával találtattál. Erdélyi történet II.] (Ford.: Rebekka Herman Mostert; előszó: Jaap Scholten.) Amsterdam. 2019. Atlas Contact, 464 p. (LJ Veen Klassiek)

Uiteengescheurd. Transsylvaanse trilogie III. [Darabokra szaggattatol. Erdélyi történet III.] (Ford.: Rebekka Herman Mostert; előszó: Jaap Scholten.) Amsterdam. 2022. Atlas Contact, 352 p. (LJ Veen Klassiek)

kínai

奧匈帝國命運三部曲. 大難將至. [Erdélyi történet.] (Ford.: Lu Yuchan.) Tajpej. 2014. Ye ren wen hua, 352 + 374 p.

német

Die Schrift in Flammen. Siebenbürger Geschichte I. [Megszámláltattál. Erdélyi történet I.] (Ford., előszó: Andreas Oplatka.) Bécs. 2012. Zsolnay, 798 p. (Ford.: Andreas Oplatka.) München. 2014. Deutscher Taschenbuch-Verlag, 798 p.

Verschwundene SchätzeSiebenbürger Geschichte II.  [És hijjával találtattál. Erdélyi történet II.] (Ford.: Andreas Oplatka.) Bécs. 2013. Zsolnay, 573 p. = (Ford.: Andreas Oplatka.) München. 2015. Deutscher Taschenbuch-Verlag, 608 p.

In Stücke gerissen.   Siebenbürger Geschichte III. [Darabokra szaggattatol. Erdélyi történet III.] (Ford.: Andreas Oplatka.) Bécs. 2015. Zsolnay, 400 p. = (Ford.: Andreas Oplatka.) München. 2016. Deutscher Taschenbuch-Verlag, 397 p.

olasz

Dall' Alba alla notte. [Reggeltől estig.] (Ford.: Franco Vellani Dionisi; előszó: Balla Ignác.) Milano. 1930. Alpes, 224 p.

Dio ha misurato il tuo regno. Una storia transilvana. [Erdélyi történet.]   (Ford.: Claudia Boday, Bruno Ventavoli.) Milano. 2010. Einaudi, 700 p.

román

Un om neliniştit. [A nagy úr.] (Ford.: Szebeni Zsuzsa.) Kolozsvár. 2014. Muzeul şi Institutul Naţional de Istorie a Teatrului, 123 p.

Număraţi. Trilogia transilvană I. [Megszámláltattál. Erdélyi történet I.] (Ford.: Matius Tabacu; előszó és jegyz.: Lucian Nastasă-Kovács.) Bukarest. 2019. Institutul Cultural Român, 686 p.

Cumpăniţi. Trilogia transilvană II. [És hijjával találtattál. Erdélyi történet II.] (Ford.: Matius Tabacu; előszó és jegyz.: Lucian Nastasă-Kovács.) Bukarest. 2019. Institutul Cultural Român, 443 p.

Răzleţiţi. Trilogia transilvană III. [Darabokra szaggattatol. Erdélyi történet III.] (Ford.: Matius Tabacu; előszó és jegyz.: Lucian Nastasă-Kovács.) Bukarest. 2019. Institutul Cultural Român, 313 p.

spanyol

Los días contadosTrilogía transilvana I. [Megszámláltattál. Erdélyi történet I.]  (Ford.: Antonio Manuel Fuentes Gaviño; előszó: Mercedes Monmany.) Barcelona. 2014. Libros del Asteroide 688 p.

Las almas juzgadasTrilogía transilvana II. [És hijjával találtattál. Erdélyi történet II.] (Ford.: Antonio Manuel Fuentes Gaviño.) Barcelona. 2014. Libros del Asteroide 536 p.

El reino divididoTrilogía transilvana III.  [Darabokra szaggattatol. Erdélyi történet III.]  (Ford.: Antonio Manuel Fuentes Gaviño.) Barcelona. 2016. Libros del Asteroide 408 p.