Balassa Péter: Bibliográfia

Életműsorozat

Halálnapló. Esszék. 2. bőv. kiad. (Szerk.: Czeglédi András.) Budapest., 2004. Új Palatinus Könyvesház Kft., 413 p. (Balassa Péter művei 1.)

Végtelen beszélgetés. Interjúk. (Szerk.: Korányi Margit.) Budapest. 2004. Új Palatinus Könyvesház Kft., 591 p. (Balassa Péter művei 2.)

Segédigék. Esterházy Péter prózájáról. Tanulmány. (Szerk.: Tóth-Barbalics István.) Budapest. 2005. Balassi, 174 p. (Balassa Péter művei 3.)

Magatartások találkozója. Babits, Kosztolányi, Móricz. Tanulmányok. (Szerk.: Szarka Judit.) Budapest. 2007. Balassi, 210 p. (Balassa Péter művei 4.)

Mindnyájan benne vagyunk. Nádas Péter művei. Monográfia. (Előszó: Vári György.) Budapest. 2007. Balassi, 545 p. (Balassa Péter művei 5.)

Átkelés I. Mi tanulható az Újholdtól? Esszék, tanulmányok. (Szerk.: Vári György, utószó: Thomka Beáta.) Budapest. 2009. Balassi, 259 p. (Balassa Péter művei 6.)

Átkelés II. Lélekkertészet. Tanulmányok. (Szerk.: Vári György, utószó: Takáts József.) Budapest. 2009. Balassi, 383 p. (Balassa Péter művei 7.)

Önálló kötetek

A színeváltozás. Esszék. Budapest. 1982. Szépirodalmi, 437 p.

Észjárások és formák. Elemzések és kritikák újabb prózánkról 1978–1984. Budapest. 1985. Tankönyvkiadói Vállalat, 321 p. (Műelemzések kiskönyvtára.) = Budapest. 1990. Tankönyvkiadói Vállalat, 321 p. (Műelemzések kiskönyvtára.) = Budapest. 1998. Korona Nova Kiadó, 220 p. (Műértelmezések.)

A látvány és a szavak. Esszék, tanulmányok 1981–1986. Budapest. 1987. Magvető, 243 p.

A másik színház. Esszék. Szépirodalmi, Budapest. 1989. Szépirodalmi, 310 p.

Hiába: valóság. Civilpróza. Esszék. Pécs, 1989. Jelenkor, 271 p.

Szabadban. Esszék. Budapest. 1993. Liget Műhely Alapítvány, 364 p. (Liget könyvek.)

Halálnapló. Elbeszélések. Pécs, 1993. Jelenkor, 334 p. (Élő irodalom sorozat.)

Majdnem és talán. Tanulmányok. Budapest. 1995. T-Twins–MTAK Lukács Archívum, 285 p. (Alternatívák.)

A bolgár kalauz. Tanulmányok, esszék. Budapest. 1996. Pesti Szalon, 294 p.

Nádas Péter. Monográfia. Pozsony, 1997. Kalligram, 541 p. (Tegnap és ma.)

Koldustorta. Tizenegy írás. Budapest. 1998. Magyar Írószövetség–Belvárosi, 94 p. (Bibliotheca Hungarica.)

Törésfolyamatok. Esszék, tanulmányok. Debrecen, 2001. Csokonai, 131 p. (Alföld könyvek.)

Az egyszerűség útjai, sötétben. Esszék. (Vál., szerk. és utószó: Benda József.) Budapest. 2006. Vigilia, 170 p. (Vigilia esszék.)

Idegen nyelven megjelent önálló kötetek

angol

The transfiguration of the novel. [A regény átváltozása és az Érzelmek iskolája.] Monográfia. [Gustave Flaubert.] (Ford.: H. Paul Olchváry.) Budapest. 1999. Akadémia, 164 p. (Studies in modern philology 14.)