Áprily Lajos: Bibliográfia

Önálló kötetek

Falusi elégia. Versek. Kolozsvár. 1921. Minerva, 91 p. = Kolozsvár. 1925. Minerva, 86 p.

Esti párbeszéd. Versek. Dicsőszentmárton. 1923. Szerzői kiadás, 78 p. = Kolozsvár. 1927. Minerva, 78 p.

Versek. Budapest. 1924. Athenaeum, 90 p.

Vers vagy te is. Antológia és új versek. (Bev.: Kuncz Aladár; ill.: Kós Károly.). Kolozsvár. 1926. Erdélyi Szépmíves Céh, 156 p.

Rasmussen hajóján. Berlin-Kolozsvár. 1926. Voggenreiter-Minerva, 62 p.

Idahegyi pásztorok. Dráma. (Ill.: Bánffy Miklós.). Kolozsvár. 1929. Minerva, 81 p. (Erdélyi Szépmíves Céh IV.)

Az aranymosó balladája. Versek. Kecskemét. 1934. Kecskeméti Nyomda, 298 p.

Úti jegyzetek. Egy pedagógiai vándorlás megfigyelései. Úti beszámoló. Budapest. 1934. Sylvester, 30 p.

A láthatatlan írás. Versek. Kolozsvár. 1939. Minerva, 91 p. = Kolozsvár. 1939. Erdélyi Szépmíves Céh, 270 p. = Kolozsvár. 1940. Erdélyi Szépmíves Céh, 270 p. (Az Erdélyi Szépmíves Céh jubileumi díszkiadása) = Budapest. 1943. Révai, 270 p. 

Ábel füstje. Válogatott versek, drámák. (Ill.: Molnár Ágnes.). Budapest. 1957. Szépirodalmi Könyvkiadó, 396 p. =  Budapest. 1965. Szépirodalmi Könyvkiadó, 406 p.

Az aranyszarvas. Műfordítások. Budapest. 1964. Európa Könyvkiadó, 447 p.

Jelentés a völgyből. [+ 1 hanglemez.] Versek. (Ill.: Bartha László.). Budapest. 1965. Magvető Könyvkiadó, 239 p.

Fecskék, őzek, farkasok. Elbeszélések. (Ill.: Szántó Piroska.). Budapest. 1965. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 159 p.

Fegyvertelen vadász. (Ill.: Würtz Ádám.). Budapest. 1966. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 38 p. = (Ill.: Würtz Ádám.). Budapest. 1984. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 40 p.

A kor falára. Válogatott versek. (Ill.: Bartha László.). Budapest. 1967. Szépirodalmi Könyvkiadó, 496 p.

Akarsz-e fényt? Versek. [Függ.: A bíboros-Dráma.]. Budapest. 1969. Szépirodalmi Könyvkiadó, 239 p.

Áprily Lajos legszebb versei. (Vál. és bev.: Kemény János; ill.: Bencsik János.). Budapest. 1969. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 156 p.

Álom a vár alatt. Bukarest. 1972. Kriterion, 61 p. = Álom a vár alatt. Két verses elbeszélés. (Szöv. gond.: Győri János; ill.: Würtz Ádám.). Budapest. 1987. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 48 p. = Álom a vár alatt. (Szöv. gond.: Győri János; ill.: Würtz Ádám.). Szentendre. 2019. Urbis Könyvkiadó, 46 p.

Meddig él a csend? Válogatott versek. (Vál., bev.: Sőni Pál.). Bukarest. 1973. Kriterion, 430 p. (Romániai magyar írók)

Megnőtt a csend. Összegyűjtött versek. (Szerk., bev.: Győri János.). Budapest. 1973. Szépirodalmi Könyvkiadó, 769 p.

Őszi muzsika. Versek és műfordítások. (Vál., bev., függ. összeáll.: Máthé József.). Kolozsvár. 1976. Dacia, 290 p. (Tanulók könyvtára)

Áprily Lajos válogatott versei. (Vál, szerk., a bevezető verset írta: Jékely Zoltán; életrajz, jegyzetszótár: Győri János.). Budapest. 1977. Kozmosz Könyvkiadó, 392 p.

Válogatott versek 1945–1967. (Vál.: Jékely Zoltán.). Budapest. 1978. Magvető–Szépirodalmi Könyvkiadó, 214 p. (30 év)

A hűségesek. (Ill.: Kiss Ilona.). Budapest. 1980. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 12 p.

Álom egy könyvtárról. (Összegy., szöv. gond., jegyz.: Ugrin Aranka.). Budapest. 1981. Szépirodalmi Könyvkiadó, 382 p.

Áprily Lajos összegyűjtött versei és drámái. (Összegyűjt., sajtó alá rend., utószó: Győri János.). Budapest. 1985. Magvető Könyvkiadó, 782 p.

Vers vagy te is. (Vál., szöveggond.: Győri János; képmellékletek: Ginács László.). Budapest. 1987. Szépirodalmi Könyvkiadó, 390 p.

Áprily Lajos összes versei és drámái. (Összegyűjt., szöv. gond., utószó: Győri János.). Budapest. 1990. Szépirodalmi Könyvkiadó, 725 p.

Áprily Lajos összes versei. (Összeáll., szöv. gond., utószó: Győri János.). Budapest. 1993. Szépirodalmi Könyvkiadó, 568 p. (Összeáll., szöv. gond., utószó: Győri János.). Budapest. 1994. Szépirodalmi Könyvkiadó, 568 p.

Igazmesék állatokról. Természetnovellák gyerekeknek és felnőtteknek. (Fotók: Vajda János.). Budapest. 1994. Kortárs, 43 p. (Az én erdőm)

Áprily Lajos válogatott versei. (Vál., utószó: Győri János.). Budapest. 1996. Unikornis, 274 p. (A magyar költészet kincsestára)

Halálpatak. (Vál.: Kovács András Ferenc.). Bukarest–Kolozsvár. 1997. Kriterion, 261 p. (Kincses könyvtár)

Áprily Lajos legszebb versei. [Nemes Nagy Ágnes "Áprily Lajos" c. írásával.]. Budapest. 1999. Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, 156 p. (A magyar irodalom gyöngyszemei)

Apa és fiú. Áprily Lajos és Jékely Zoltán erdélyi versei. (Összeáll. és bev.: Pomogáts Béla.). Budapest. 2004. Közdok, 94 p.

Áprily Lajos összes költeményei. (Összegyűjt., szerk.: Győri János.). Budapest. 2006. Osiris, 662 p. (Osiris klasszikusok)

Az erdőn túl. Versek. (Vál., szerk.: Hantz Lám Irén.). Kolozsvár. 2007. Stúdium, 116 p.

Fegyvertelen vadász dala. Igazmesék és versek állatokról. (Vál., szerk.: Vida Erika; ill.: Căbuz Annamária.). Marosvásárhely. 2007. Mentor, 121 p.

Áprily Lajos versei. (Vál. és szerk.: Lator László.). Budapest. 2008. Sziget, 243 p. (Sziget verseskönyvek)

Transzilván hősköltemény. (Vál., bev.: Pomogáts Béla; ill.: Márton Árpád.). Csíkszereda. 2011. Pallas-Akadémia, 72 p.

Áprily Lajos–Bardon Alfréd: Visegrádi képek. Visegrád. 2012. Áprily Iskoláért Alapítvány, 43 p. = Visegrád. 2017. Áprily Iskoláért Alapítvány, 43 p.

A rakoncátlan kisgida. Áprily Lajos és Jékely Zoltán mesegyűjtése. (Ill.: Igor Lazin.). Budapest. 2014. Holnap, 75 p.

Rokon álmok álmodója. Áprily Lajos és Reményik Sándor levelezése, 1920–1941. (Sajtó alá rend., jegyzetek: Liktor Katalin.). Budapest–Kolozsvár. 2014. Petőfi Irodalmi Múzeum–Polis, 595 p.