Albert Gábor: Bibliográfia

Önálló kötetek

Albérleti szobák. Elbeszélések. Budapest. 1966. Szépirodalmi Könyvkiadó, 281 p.

Az istentagadó. Elbeszélések. Budapest. 1969. Szépirodalmi Könyvkiadó, 279 p.

Kagylóhéjban. Regény. Budapest. 1974. Szépirodalmi Könyvkiadó, 216 p.

Útvesztők, verőfényben. Novellák. Budapest. 1979. Szépirodalmi Könyvkiadó, 386 p.

Királyok könyve. Regény. Budapest. 1980. Szépirodalmi Könyvkiadó, 355 p. = 2. jav. kiad. Budapest. 2000. Pont Kiadó, 154 p.

Egy lakodalom végelszámolása. Novellák. Budapest. 1983. Szépirodalmi Könyvkiadó, 252 p.

Emelt fővel. Szociográfia. Budapest. 1983. Szépirodalmi Könyvkiadó, 512 p. (Magyarország felfedezése.) = 2. jav. kiad. Budapest. 2010. Pont Kiadó, 416 p. (Conflux.)

Hol vannak azok az oszlopok? Regény. Budapest. 1985. Szépirodalmi Könyvkiadó, 219 p. = 2. kiad. Miskolc, 1999. Felsőmagyarország Kiadó, 204 p. = 3., jav. kiad. Budapest. 2006. Pont Kiadó, 207 p.

Zsákutcák hősei. Emigráció - hármas arckép - besúgók és grállovagok. Történelmi esszéregény. Budapest. 1989. Maecenas, 278 p. = 2. kiad. Budapest. 2005. Pont Kiadó, 187 p.

Szétszóratás után. Esszék. Budapest. 1989. Szépirodalmi Könyvkiadó, 518 p.

A népek barátságáról. [A Solymáron 1988. október 8-án tartott előadás szövege.] Budapest. 1989. Népművészeti Baráti Kör, 20 p. (A Népművészeti Baráti Kör Füzetei.) = ua. Együtt kell énekelnünk. In: István király fanyar bora. Ezredvégi krónika. Budapest. 1993. Püski Kiadó, 37–42 p.

Sárkány és oktaéder. Válogatott novellák. Budapest. 1991. Szépirodalmi Könyvkiadó, 478 p.

István király fanyar bora. Ezredvégi krónika. Esszék és publicisztika. Budapest. 1993. Püski Kiadó, 284 p.

...mi pedig itt maradtunk. Regény. Budapest. 1996. Kráter Műhely Egyesület, 176 p. = 2. kiad. Budapest. 2006. Pont Kiadó – Ikerhold, 182 p.

„Nem fáj az a kőnek…” Ezredvégi krónika. Esszék és tanulmányok. Pécs. 1998. Pro Pannonia, 224 p. (Pannónia Könyvek.)

Szemere Bertalan leveleskönyve (1849–1865. Forráskiadvány. Budapest. 1999. Balassi.

Lidérc minden, mi homályba vezet. Szemere Bertalan leveleskönyvét olvasom (18491865). Történelmi levélregény. Budapest. 1999. Maecenas, 317 p.

Az Öreg Kutya vedleni készül. Esszék és eszmélések. Budapest. 2001. Kairosz, 316 p.

Boltívek, vízköpők, rózsaablakok. A volt és a van. Kérdések – válaszok - monológok. (A kérdező Kövesdy Zsuzsanna.) Budapest. 2002. Pont Kiadó, 215 p.

A Cet gyomrában. Följegyzések az élők házából. [A Kagylóhéjban átdolgozott változata.] Regény. Budapest. 2003. Pont Kiadó, 185 p.

Beavatási szertartások. Variáció tizenkét tételben. Esszék és eszmélések. Pomáz, 2003. Kráter Műhely Egyesület, 248 p.

Hullámok és a part. Öt kisregény. Budapest. 2004. Pont Kiadó, 205 p.

Keskeny résen át. Válogatott írások. [Ez a könyvecske Albert Gábor hetvenötödik születésnapjára jelent meg háromszáz példányban.] Budapest. 2004. Pont Kiadó, 54 p.

Szemere Bertalan hazatérései. Miskolc. 2005. Felsőmagyarország Kiadó – Bíbor Kiadó, 24 p. (Különnyomat.)

A lineáris ember. Esszék. Budapest. 2006. Pont Kiadó, 56 p.

Függőfolyosók. Párbeszéd a Sorssal. Regény. Budapest. 2006. Pont Kiadó, 104 p.

Védekező halálraítéltek. Túlélési technikák. Szókratész és Bakunyin. Két esszé. Budapest. 2007. Pont Kiadó, 128 p. (Conflux.)

Az igazság markában. Esszék. Budapest. 2007. Szent György Kiadó, 194 p. (Szent György Könyvek.) = 2. kiad. Budapest. 2010. Balaton Akadémia Kiadó, 194 p. (Szent György Könyvek.)

Ezüst óriás. Elbeszélések. Budapest. 2008. Pont Kiadó, 128 p.

Hűvös hajnalok. Elbeszélések. Budapest. 2008. Pont Kiadó, 112 p.

Csakazértis! Beszélgetés magammal. Esszék. Budapest. 2009. 120 p.

Előtted majdnem végtelen a víz. Elbeszélések. Budapest. 2009. Pont Kiadó, 120 p.

Nekünk senki sem mondott jövendőt. Három kisregény. Budapest. 2009. Pont Kiadó, 120 p.

A nymphenburgi herceg. Elbeszélések. Budapest. 2009. Pont Kiadó, 128 p.

A szellem napvilága. Esszék. Budapest. 2009. Pont Kiadó, 80 p.

A földieper levelei alatt. Esszék. Budapest. 2010. Pont Kiadó, 128 p.

Őslakosok és telepesek. Vizsgálódások egy szociográfia körül. Esszék. Budapest. 2010. Pont Kiadó, 64 p. (Conflux.)

Kiért szól a hidasi harang? avagy a történelembe vetett ember felelőssége. Esszé. Budapest. 2011. Pont Kiadó, 104 p. (Conflux.)

Sok itt a baj, Uram, mindenben, nagyon is sok! Esszék. Budapest. 2012. Pont Kiadó, 136 p.

Homályos tükör tisztítása. A Sok itt a baj, Uram, mindenben, nagyon is sok... ikerkönyve. Esszék. Budapest. 2013. Pont Kiadó, 160 p.

Túlélési technikák. Platón és/vagy Fukuyama. Esszék és eszmék I. Budapest. 2013. Pont Kiadó, 152 p.

Profik és amatőrök. Esszék és eszmék II. Budapest. 2013. Pont Kiadó, 144 p.

Velünk történt? Sorsok és áldozatok. Elbeszélések. Budapest. 2013. Pont Kiadó, 160 p.

Egy lakodalom végelszámolása. Elbeszélések. Budapest. 2014. Pont Kiadó, 177 p. (Válogatott művek 1.)

Nagy záporok után. Elbeszélések. Budapest. 2014. Pont Kiadó, 160 p. (Válogatott művek 2.)

Zenebona Erdélyben Hóra pórhada által ahogy Mátisfalvi Göttfy Borbála látta 1784-ben és előnkbe vezeti Albert Gábor 2014-ben. Budapest. 2014. Pont Kiadó, 77 p. (Historia arcana.)

Jóslás és mementó. Esszék és eszmék III. Budapest. 2015. Pont Kiadó, 168 p.

„…minden, ami voltunk…” Budapest – Allentown, 1984–1990. Albert Gábor és Kürz János levelei. Budapest. 2015. Pont Kiadó, 159 p.

Parázsról gyújts tüzet. Elbeszélések. Budapest. 2015. Pont Kiadó, 160 p. (Válogatott művek 3.)

Egy magányos merénylő elmélkedései. Életútinterjú. (A kérdező és a közbeszóló Kövesdy Zsuzsanna.) Budapest. 2016. Pont Kiadó, 232 p.

Minden-Egészség-Kútfeje. Elbeszélések. Budapest. 2016. Pont Kiadó, 184 p. (Válogatott művek 4.)

Megsebzett irodalom. Esszék és eszmék IV. Budapest. 2016. Pont Kiadó, 125 p.

Vesszőfutás. Kisregények. Budapest. 2017. Pont Kiadó, 197 p. (Válogatott művek 5.)

Vonzások és taszítások. Esszék és eszmék V. Budapest. 2017. Pont Kiadó, 168 p.

Az oldalamon is kifakadna. Esszék és eszmék VI. Budapest. 2017. Pont 144 p.

Csak a lélek ismeri. Esszék és eszmék VII. Budapest. 2018. Pont Kiadó, 131 p.

Lélekhíd. Albert Gábor és Kürz János levelei. Budapest–Allentown, 1984–1990, (Utószó Albert Zsuzsa.) Budapest. 2019. Pont Kiadó, 175 p.